Psychologia społeczna

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Psychologia społeczna od r. ak. 2022/2023

 • Co nas napędza, co nas podnieca – teorie i narzędzia motywacji
 • Grupa – zespół – przywództwo
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kultura i zachowania organizacyjne
 • Metody badań w psychologii indywidualnej
 • Psychologia międzykulturowa
 • Psychologia społeczna – podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty
 • Socjologia emocji
 • Socjologia i psychologia konfliktu. Negocjacje i mediacje
 • Warsztat rozwiązywania konfliktów
 • Współczesna psychologia społeczna
 • Wstęp do psychologii
 • Zdrowie psychiczne i jakość życia

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.