Socjologia (PL-EN)

Udostępnij strone

Chciałbyś zrozumieć reguły i procesy, dzięki którym funkcjonuje społeczeństwo? Pasjonuje Cię praca z ludźmi i wszelkie aspekty komunikowania się z otoczeniem? Wybierz kierunek Socjologia i naucz się analizować zachodzące przekształcenia społeczne, a także przewidywać konsekwencje tych przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych. Na zajęciach dowiesz się, w jaki sposób prowadzić badania zmian rynku pracy, działać w zakresie problemów komunikacji społecznej i diagnozować zjawiska patologii społecznej. W zależności od wybranej przez Ciebie specjalności będziesz mógł poszerzać wiedzę w zakresie: komunikacji społecznej, marketingu, reklamy i nowych mediów, psychologii społecznej, czy kryminologii.

 

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści nauk i badań społecznych, socjologowie kultury, mniejszości etnicznych, a także sztuki i kultury współczesnej oraz filozofii, m. in. prof. Jadwiga Koralewicz, prof. Stanisław Mocek, prof. Jan Pakulski, prof. Jan Skórzyński, prof. Tadeusz Gadacz, dr Katarzyna Iwińska, dr Sergiusz Trzeciak, dr Marek Troszyński.

 

Zdobędziesz wiedzę merytoryczną z zakresu:

 • wykorzystania narzędzi analiz jakościowych i ilościowych,
 • koncepcji organizacji życia społecznego,
 • społeczeństwa obywatelskiego i przestrzeni publicznej,
 • struktur społecznych i formowania się instytucji społecznych,
 • teorii tworzenia się więzi międzyludzkich.

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych,
 • komunikowania się z otoczeniem,
 • tworzenia analiz i statystyk,
 • projektowania, monitorowania i weryfikacji programów służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych.

Perspektywy zawodowe:

 • sektor publiczny,
 • media,
 • ośrodki badań społecznych i rynku,
 • organy administracji rządowej i publicznej,
 • służby społeczne,
 • sztaby wyborcze.

 

Specjalności do wyboru w ramach kierunku: