Socjologia środowiska i zrównoważony rozwój (PL-EN)

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Socjologia środowiska i zrównoważony rozwój od r. ak. 2022/2023

 • Człowiek i środowisko: analiza przypadków i badania społeczne
 • Jak rozwiązywać złożone problemy środowiskowe?
 • Miasto i wieś w XXI w. : analiza procesów społecznych
 • Negocjacje klimatyczne
 • Odpowiedzialna komunikacja
 • Socjologia i psychologia konfliktu. Negocjacje i mediacje
 • Socjologia środowiska
 • Społeczeństwo – gospodarka – globalizacja
 • Społeczno-kulturowa analiza zmian klimatu jako globalnego wyzwania
 • Trendy: przewidywanie, rozumienie i analiza przyszłości
 • Wyzwania transformacji energetyczno-klimatycznej dla Polski
 • Zarządzanie w ochronie środowiska
 • Zrównoważony rozwój i innowacje społeczne
 • Zrównoważony rozwój w organizacji – zasady, szanse, narzędzia komunikacji (CSR, PR)

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.