Sztuczna inteligencja i transhumanizm (PL-EN)

Udostępnij strone

 

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

 3. Język wykładowy:
  polski i angielski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Socjologia

 

Technointymność, sztuczna inteligencja, transhumanizm – to tylko kilka haseł, które dokładnie poznasz na specjalności „Sztuczna inteligencja i transhumanizm”. Dowiesz się, czym są technologie perswazji w interakcji człowiek – komputer oraz jakie role pełnią i czym są istoty nieludzkie w środowisku społecznym. Nauczysz się badać sztuczną inteligencję i transhumanizm.

Twoje 4 kroki do kariery
1
Poznaj sztuczną inteligencję
Dowiesz się, czym jest transhumanizm, a także czym jest i jak działa sztuczna inteligencja oraz jak z niej korzystać.
2
Naucz się stosować AI
Nie wystarczy wiedzieć, jak zaprojektować stronę, warto też wiedzieć, dlaczego jeden pomysł sprawdzi się lepiej niż inny. Nauczysz się analizować dane i wyciągać wnioski, które będziesz mógł zastosować do realizacji projektów przynoszących zyski.
3
Współpracuj z praktykami
Rozwój sztucznej inteligencji i szeroko pojętego transhumanizmu jest tak dynamiczny, że wymusza uczenie się u źródła, a więc od praktyków, którzy na co dzień zajmują się tym zawodowo i to ich właśnie spotkasz na swoich zajęciach.
4
Ucz się w praktyce
Będziesz realizować projekty indywidualne i zespołowe z zakresu badań nad sztuczną inteligencją i transhumanizmem, korzystając z różnych metod (warsztaty, ćwiczenia, zajęcia w pracowniach komputerowych, zajęcia terenowe).

 

Atuty:

 • dowiesz się, jak jest zbudowana i jak funkcjonuje sztuczna inteligencja, między innymi w wymiarze technicznym, społecznym, kulturowym, politycznym czy gospodarczym;
 • nauczysz się stosować sztuczną inteligencję w badaniach socjologicznych;
 • poznasz zasady projektowania i zarządzania systemami AI w życiu społecznym: gospodarka, polityka, kultura;
 • zaznajomisz się z aktualnymi i prognozowanymi trendami z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w społeczeństwie;
 • poznasz sposoby wykorzystania modeli uczenia maszynowego w analizie języka naturalnego;
 • uczysz się od fachowców, którzy tworzą branżę sztucznej inteligencji w Polsce;
 • masz dostęp do kompleksowego wsparcia doradczego i coachingowego Akademickiego Biura Karier CC przez cały czas trwania studiów;
 • studiujesz w międzynarodowym środowisku – 5. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • masz dostęp do programów wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

Jesteśmy także online:

 • sposób realizacji zajęć dopasowany do sytuacji epidemicznej w kraju – planowo zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni, możliwy jest system mieszany lub całkowicie online;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno online, jak i w salach wykładowych;
 • większość zajęć online realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • dostępne trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość.

 

 

Gdzie możesz pracować po studiach:

 • firmy związane z gospodarką cyfrową (e-commerce),
 • ośrodki badawcze zajmujące się analizą danych,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe,
 • banki, firmy ubezpieczeniowe i telekomunikacyjne,
 • administracja publiczna.

 

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa