Zarządzanie bezpieczeństwem korporacyjnym

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:

  niestacjonarne

  w r. ak. 2022/23 zajęcia online (8 spotkań) i w siedzibie uczelni (2 spotkania)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  październik 2022 r.

Jeżeli pracujesz lub planujesz pracować w obszarze bezpieczeństwa w międzynarodowym przedsiębiorstwie, to studia podyplomowe „Zarządzanie bezpieczeństwem korporacyjnym” są właśnie dla Ciebie. Jeżeli Twoim zadaniem jest zarządzanie strukturami odpowiedzialnymi za ograniczanie ryzyka w procesach biznesowych i identyfikowanie zagrożeń dla organizacji, to na tych studiach znajdziesz najnowsze rozwiązania i zapoznasz się z bogatymi doświadczeniami specjalistów. Zarządzanie bezpieczeństwem korporacyjnym to wiedza, praktyka i gotowe rozwiązania biznesowe, nie tylko dla menedżerów.

Twoje 4 kroki do zarządzania bezpieczeństwem korporacyjnym
1
Poznaj trendy
Na studiach zapoznasz się z aktualnymi rozwiązaniami stosowanymi w międzynarodowych korporacjach w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ekonomicznych interesów spółek. Każda organizacja jest inna, ale wszystkie muszą zapewnić bezpieczeństwo głównych procesów biznesowych, aby utrzymać swoją konkurencyjność na rynku. Poznasz jak chronić najcenniejsze zasoby spółek poprzez zmiany techniczne, organizacyjne i prawne. Nauczysz się z wyprzedzeniem wykrywać słabe strony organizacji, które mogą przynosić jej duże straty.
2
Poznaj techniki i narzędzia
Dowiesz się jak rozwijać zasoby i kompetencje zespołów projektowych i komórek organizacyjnych. Zapoznasz się z techniką zabezpieczeń, narzędziami do pozyskiwania i analizowania informacji, którymi dysponują obecnie złożone organizacje, a nauczysz się zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz przeciwdziałania nadużyciom.
3
Ucz się od praktyków
Przez szeroką i zróżnicowaną tematykę bezpieczeństwa w korporacjach poprowadzą Cię m.in. specjaliści z zakresu bezpieczeństwa, prawa, zarządzania zgodnością czy zasobami ludzkimi. Dla zwiększenia praktycznego charakteru zajęć, będą je prowadzić osoby z wieloletnim doświadczeniem korporacyjnym, a także eksperci z firm doradczych.
4
Ucz się w praktyce
Zajęcia mają wymiar praktyczny. Obejmują m.in. warsztaty, na których słuchacze samodzielnie będą opracowywać rozwiązania do zastosowania w obszarze bezpieczeństwa grup kapitałowych. To z czym mierzysz się w swojej codziennej pracy będziesz mógł zweryfikować w gronie praktyków.

 

Atuty:

 • rozwiniesz swoje kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem w procesach biznesowych w dużych i powiązanych podmiotach gospodarczych;
 • zdobędziesz wiedzę z zakresu bezpieczeństwa korporacyjnego, która znacznie wykracza poza klasyczne ramy bezpieczeństwa biznesu;
 • nauczysz się kreować rozwiązania organizacyjne, prawne i techniczne, które ograniczając ryzyka korporacyjne jednocześnie zwiększą konkurencyjność koncernu na międzynarodowych rynkach;
 • poznasz zagadnienia związane z zarządzaniem, m.in.: zarządzanie strukturami bezpieczeństwa w dużych organizacjach, a także zespołami projektowymi, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kryzysowe;
 • zdobytą wiedzę wykorzystasz w swoim życiu, tak w pracy w korporacji, jak i podczas rozmowy rekrutacyjnej, która może zmienić Twoje życie.

 

 

Do kogo są kierowane studia:

 • pracowników i menedżerów komórek organizacyjnych m.in.: do spraw bezpieczeństwa, zgodności, ochrony danych osobowych lub analizy zagrożeń w spółkach prawa handlowego;
 • przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, którzy poszukują nowych wyzwań o międzynarodowym zasięgu w sektorze prywatnym;
 • pracowników firm konsultingowych i doradczych;
 • pracowników wywiadowni gospodarczych;
 • funkcjonariuszy i żołnierzy służb państwowych, którzy poszukują nowych doświadczeń w korporacjach międzynarodowych.

 

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa