Zarządzanie bezpieczeństwem korporacyjnym

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje obejmuje 176 godzin dydaktycznych realizowanych przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym.

 

Ramowy program studiów:*

 • Ład korporacyjny
 • Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym
 • Organizacja obszaru bezpieczeństwa w grupach kapitałowych
 • Zarządzanie procesowe w organizacji
 • Strategia obszaru bezpieczeństwa
 • Budżet obszaru bezpieczeństwa
 • Analiza zagrożeń
 • Etyka w biznesie
 • Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo fizyczne
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie ciągłością działania
 • Zarządzanie zgodnością w korporacji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Weryfikacja kontrahentów
 • Korporacje w strefach konfliktu zbrojnego
 • Komunikacja w biznesie
 • Instytucjonalny system bezpieczeństwa państwa
 • Wpływ presji ekonomicznej na biznes międzynarodowy
 • Śledztwa korporacyjne
 • Ochrona danych osobowych
 • Bezpieczeństwo informacji

 

*Program może ulec niewielkim zmianom.
 

Zasady realizacji studiów:

 • Wprowadzenie teoretyczne: wykłady ilustrowane przykładami
 • Zajęcia w dużej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach stosowanych w korporacjach polskich i międzynarodowych
 • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, sukcesów i błędów
 • Projekt: rozwiązanie rozbudowanego zadania, przygotowanie rozbudowanego projektu; praca w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów pod nadzorem wykładowcy; forma: warsztaty w trakcie zajęć lub praca domowa sprawdzana i zwracana z uwagami przez wykładowcę.

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • projekt końcowy (w uzgodnieniu z promotorem np. polityka bezpieczeństwa, compliance)

 

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram i organizacja zajęć

Organizacja zajęć*

W r. ak. 2022/2023 zajęcia realizowane będą online i w siedzibie uczelni.

Czas trwania: 2 semestry

Terminy* zjazdów w roku 2022/2023
 
semestr zimowy:

 • październik: 15-16 – online;
 • listopad: 26-27 – online;
 • grudzień: 10-11 – online;
 • styczeń: 14-15 – w siedzibie uczelni;
 • luty: 18-19 – online;

 
semestr letni

 • marzec: 11-12 – online; 25-26 – online;
 • kwiecień: 15-16 – online;
 • maj: 13-14 – w siedzibie uczelni;
 • czerwiec: 10-11 – online.

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa