Zarządzanie (PL-EN)

Udostępnij strone

Głównym celem kierunku Zarządzanie jest przekazanie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji, wymaganych na globalnym i lokalnym rynku pracy. Kształcimy menedżerów w takich dziedzinach jak zarządzanie strategiczne, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie projektami, zarządzanie informacją i komunikacją w firmie, CSR, marketing, sprzedaż.

Zdobytą podczas zajęć wiedzę merytoryczną możesz wykorzystać na stażu w firmach, które współpracują z Collegium Civitas, w tym m. in.: Nestle Polska, Coca Cola Poland Services, Volkswagen Bank Polska, Telewizja Polska S.A., Citibank International Limited, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Deutsche Bank Polska, Polskie Linie Lotnicze LOT, KPMG, HAYS Polska, Lionbridge Technologies.

Dzięki dużej liczbie zajęć warsztatowych prowadzonych przez praktyków biznesu będziesz świetnie przygotowany do podjęcia wyzwań zawodowych, również związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Perspektywy zawodowe:

  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa,
  • korporacje międzynarodowe,
  • administracja publiczna,
  • organizacje pozarządowe (NGO),
  • urzędy centralne,
  • organizacje branżowe,
  • własna działalność gospodarcza.

 

Specjalność na kierunku Zarządzanie: