MBA Zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną

Udostępnij strone

Program

Program studiów* obejmuje 255 godzin dydaktycznych, realizowanych przez trzy semestry w trybie niestacjonarnym (zajęcia online oraz w siedzibie uczelni).


Ramowy program Studiów:*

 

Moduł I – Europejska polityka klimatyczna i energetyczna (65h)

W ramach modułu zostaną zrealizowane następujące przedmioty:

 • Polityka energetyczno-klimatyczna Unii Europejskiej (20h – wykład – semestr I)
  • Uwarunkowania polityki energetyczno-klimatycznej.
  • Wiedza o Europejskim Zielonym Ładzie.
  • Oddziaływanie na politykę krajową.
  • Oddziaływanie na politykę zagraniczną i międzynarodową.
 • Formalne i strukturalne aspekty Europejskiego Zielonego Ładu (20h – wykład – semestr I)
  • Unijne regulacje na rzecz energii i klimatu.
  • Programy i inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.
  • Oddziaływanie regulacji unijnych na działalność gospodarczą, społeczną i kulturalną.
 • Analiza polityki Europejskiego Zielonego Ładu (15h – warsztat – semestr III)
  • Warsztat pisania tekstów o Europejskim Zielonym Ładzie.
  • Analiza zjawisk związanych z ochroną klimatu.
  • Tworzenie analiz i rekomendacji na temat Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Seminarium eksperckie (10h – wykład – semestr I i II)
  • Wykłady monograficzne ekspertów i praktyków z obszaru zarządzania polityką klimatyczną i energetyczną.

 

Moduł II – Zastosowanie elementów Europejskiego Zielonego Ładu (100h)

W ramach modułu zostaną zrealizowane następujące przedmioty:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem (20h – seminarium – semestr II)
  • Zarządzanie firmą w odniesieniu do regulacji klimatycznych.
  • Szanse i wyzwania działalności gospodarczej w odniesieniu do Europejskiego Zielonego Ładu.
  • Możliwości wykorzystania regulacji klimatycznych na rzecz zwiększenia konkurencyjności działalności gospodarczej.
 • Dobre praktyki w działaniach samorządu terytorialnego (20h – seminarium – semestr III)
  • Samorządowa polityka klimatyczna.
  • Regionalne regulacje na rzecz klimatu.
  • Powiązanie polityki regionalnej z centralną i unijną.
  • Regionalne programy wsparcia.
 • Polityka finansowa (15h – wykład – semestr III)
  • Zrównoważone finansowanie.
  • Polityka instytucji finansowych.
  • Polityka finansowania w Europejskim Zielonym Ładzie.
  • Tworzenie i pisanie projektów w ramach zielonego finansowania.
 • Wymiar technologiczny polityki klimatycznej (25h – seminarium – semestr II)
  • Technologie pomagające chronić klimat.
  • Informacje techniczne.
  • Konsekwencje polityczne, ekonomiczne i społeczne rozwoju zielonych technologii.
 • Polityka społeczna (20h – seminarium – semestr II)
  • Społeczny wymiar Europejskiego Zielonego Ładu.
  • Oddziaływanie Europejskiego Zielonego ładu na zmiany społeczne.
  • Działania w odpowiedzi na wyzwania społeczne polityki na rzecz ochrony klimatu.

 

Moduł III – Zarządzanie i komunikacja (90h)

W ramach modułu zostaną zrealizowane następujące przedmioty:

 • Komunikacja w zespole (20h – spotkanie wyjazdowe oraz zajęcia stacjonarne – Semestr I)
  • Komunikacja w grupie
  • Nawiązywanie i budowanie relacji zawodowych
  • Debata publiczna
  • Zajęcia terenowe w Biebrzańskim Parku Narodowym
 • Zarządzanie projektami (20h – warsztat – Semestr I)
  • Projekt w obszarze polityki klimatycznej i energetycznej
  • Metodyki zarządzania projektami
  • Komunikacja z interesariuszami
 • Zarządzanie polityką informacyjną (15h – warsztat – Semestr II)
  • Budowanie polityki informacyjnej
  • Prowadzenie polityki informacyjnej w mediach społecznościowych
  • Polityka informacyjna w zarządzaniu kryzysowym
 • Zarządzanie zmianą (15h – warsztat -Semestr II)
  • Zakres i proces zarządzania zmianą
  • Etapy zarządzania zmianą
  • Zarządzanie zmianą w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu
 • Projekt – zaliczenie studiów (20h – seminarium – semestr III)
  • Projekt grupowy dotyczący Europejskiego Zielonego Ładu

 

Moduł IV – Odpowiedzialność społeczna (2 dni)
Moduł obejmuje zjazd w Gdańsku, podczas którego odbędą się warsztaty w Europejskim Centrum Solidarności, prezentacje projektów dyplomowych oraz zakończenie studiów (wręczenie świadectw).
Liczba godzin zajęć na poszczególnych semestrach:

Semestr I – 86

Semestr II – 84

Semestr III – 85

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji studiów:

 • Studia prowadzone będą w trybie hybrydowym. Cześć zajęć (głównie wykładów i seminariów) odbędzie się w formie zdalnej, pozostałe będą odbywały się w siedzibie uczelni. Stosunek zajęć online do zajęć realizowanych w siedzibie uczelni będzie wynosił ok. 70/30.
 • Studia mają charakter praktyczny. Zajęcia w formie wykładów będą dostarczały wiedzę, która będzie następnie stosowana w praktyce w ramach ćwiczeń, warsztatów, seminariów oraz projektów.
 • Rozwój umiejętności i kompetencji społecznych w ramach studiów podyplomowych będzie odbywał się w czasie warsztatów, bazujących na uczeniu się przez doświadczenie.
 • Studia mają na celu stworzenie sytuacji edukacyjnej do wymiany doświadczeń i generowania kreatywnych rozwiązań, a także przedstawianie omawianej problematyki w odniesieniu do aktualnych studiów przypadku.

 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • projekt (grupowy) na koniec studiów dotyczący Europejskiego Zielonego Ładu

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas oraz Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza (w tym: Fundacja Gdańska oraz Fundacja Energia dla Europy).

Harmonogram

Organizacja zajęć*

W r. ak. 2022/23 zajęcia realizowane będą w siedzibie uczelni oraz online oraz na wyjeździe.

Czas trwania: 3 semestry

Terminy* zjazdów w roku 2022/2023
semestr zimowy:

 • październik: 15-16 – w siedzibie uczelni;
 • listopad: 26-27 – online;
 • grudzień 10-11 – online;
 • styczeń: 14-15 – online; 28-29 – online;
 • luty: 18-19 – wyjazdowy (nie online!)

semestr letni

 • marzec: 11-12 i 25-26 – online;
 • kwiecień: 15-16 i 29-30 – online
 • maj: 13-14 – online
 • czerwiec: 10-11 – w siedzibie uczelni

semestr zimowy 2023/2024:

  Terminy zostaną podane w późniejszym terminie (grudzień 2022).

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela: 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki