MBA Zarządzanie polityką energetyczną i klimatyczną

Udostępnij strone

O przyjęciu na studia decyduje pozytywna weryfikacja przez Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza oraz złożenie kompletu dokumentów.

 1. Dokonaj wstępnej kwalifikacji na stronie Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza – formularz online
 2. Wypełnij formularz rekrutacyjny na stronie https://rekrutacja.civitas.edu.pl
 3. Wpłać opłatę rekrutacyjną
 4. Skompletuj wymagane dokumenty
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji)
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (jeżeli nie została wniesiona przez PayU)
  • dwa podpisane egzemplarze umowy pomiędzy uczelnią a słuchaczem. Wzór jest dostępny po zalogowaniu na indywidualne konto kandydata pod adresem: https://rekrutacja.civitas.edu.pl/
 5. Wgraj skany dokumentów na Twoje indywidualne konto
 6. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia:
  • złóż komplet oryginałów dokumentów rekrutacyjnych w Dziale Rekrutacji
  • wpłać czesne

Sposób składania dokumentów

Dokumenty można składać do wyczerpania miejsc.

 • pocztą na adres (ze względu na pandemię COVID 19 zachęcamy do wysyłania dokumentów):

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
Plac Defilad 1,

00-901 Warszawa

 • osobiście (po uprzednim umówieniu wizyty) w siedzibie Collegium Civitas:

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro, pokój 1211
00-901 Warszawa

tel. 22 656 71 89

Uwaga! Kandydaci przesyłający dokumenty pocztą proszeni są o przesłanie oryginału/odpisu dyplomu ukończenia studiów lub kopii poświadczonej notarialnie.

 

 

W przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia tego kierunku. 

Zobacz także: Zasady przyjęć osób posiadających wykształcenie uzyskane poza Polską

 

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
Plac Defilad 1

Pałac Kultury i Nauki

pokój 1211, XII piętro
00-901 Warszawa

adres email: rekrutacja@civitas.edu.pl
tel. 22 656 71 89

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Studium Obywatelskie im. Pawła Adamowicza (pytania dot. programu studiów)

Kierownik programu studiów

Wojciech Jakóbik

tel. 509-404-516

e-mail: w.jakobik@studiumobywatelskie.pl