Osoby w trudnej sytuacji losowej

Udostępnij strone

Troszczymy się o studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji, która w rezultacie stała się przyczyną czasowego uszczerbku na zdrowiu.

Osoby te mogą ubiegać się o:

  • stypendium socjalne;
  • możliwość ustalenia indywidualnego planu zajęć po uprzedniej zgodzie Prorektor ds. studenckich. Podania należy składać osobiście w Dziale Spraw Studenckich, pokój 1252, XII piętro PKiN bądź mailowo.