Wizyty studyjne – zapoznaj się z dobrymi praktykami

Udostępnij strone

W ramach Projektu odbywać się będą dwudniowe wizyty studyjne u pracodawców. Wizyty obejmują pracę z opiekunami z przedsiębiorstwa nad realnymi zadaniami i problemami występującymi w wizytowanym przedsiębiorstwie. Zakres tematyczny wizyt będzie uzupełnieniem do zajęć realizowanych w trakcie procesu dydaktycznego. Studenci opracują krótki raport z wyjazdu, który umożliwi weryfikację uzyskanych kompetencji. W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie kosztów noclegu i wyżywienia oraz koszty podróży (jeśli wizyty będą odbywać się poza miejscem zamieszkania).

Realizacja zajęć studyjnych planowana jest w październiku (poza harmonogramem szkoleń).