Collegium Civitas dołączyło do European School of Sustainability Science and Research

Udostępnij strone

07.06.2021

Collegium Civitas dołączyło do European School of Sustainability Science and Research (ESSSR). ESSSR to konsorcjum, składające się z uczelni, które łączy zainteresowanie nauką o zrównoważonym rozwoju oraz związanymi z tym tematem zagadnieniami. ESSSR jest kluczową organizacją, wypełniającą lukę w zakresie koordynacji nauczania i badań nad zrównoważonym rozwojem na europejskich uniwersytetach. Collegium Civitas konsekwentnie podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez przeprowadzanie badań, nawiązywanie strategicznych partnerstw oraz podejmowanie różnych inicjatyw edukacyjnych.

Misją ESSSR jest stworzenie struktury, w ramach  której nauczanie oraz prowadzenie badań w zakresie nauki o zrównoważonym rozwoju, będą mogły być dalej rozwijane na europejskich uniwersytetach z wykorzystaniem wspólnych, zorientowanych cyfrowo programów nauczania, projektów badawczych, szkoleń doktoranckich i wysokiej jakości publikacji naukowych, publikowanych w renomowanych czasopismach. Wspomniane działania, jak i cele, są zgodne z misją uczelni Collegium Civitas.

„W dzisiejszym świecie zrównoważony rozwój jest jedną z najważniejszych idei organizujących badania i krytyczną refleksję w domenie nauk społecznych.” – mówi dr dr Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas.

„Jak możemy zmienić świat? Amerykański socjolog, Jeffrey Goldfarb, uważa, że jednym z najważniejszych elementów tego procesu są rozmowy przy rodzinnym stole, gdzie panuje atmosfera wzajemnego zaufania i życzliwości. Wśród swoich najbliższych rozmawiamy o wartościach i sprawach, które są dla nas naprawdę istotne. Rozmowy te kształtują następnie nasze zachowania, a te przekuwają się w świadome działania. Wyższa edukacja realizowana w atmosferze wzajemnego zaufania i życzliwości powinna pogłębiać rozumienie otaczającej nas rzeczywistości i rozwijać umiejętność krytycznego myślenia o niej. Dzięki tak pomyślanej i wdrażanej edukacji stajemy się mądrzejsi, bardziej kompetentni, ale również mniej cyniczni i bardziej odpowiedzialni za zrównoważony rozwój naszej planety.” – wyjaśnia dr dr Zarzycki.

Collegium Civitas jest pierwszą polską uczelnią, która nawiązała współpracę z Instytutem Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań (UNITAR) i właśnie uruchomiła wspólny program studiów magisterskich Strategic Peace and Conflict Studies. Ponadto współpracuje również z UN Global Compact Polska, agendą ONZ, działającą na rzecz zrównoważonego biznesu, m.in. poprzez realizację wspólnych projektów, (Filmowy Piątek z UN Global Compact) oraz współpracę akademicką (eksperci UN Global Compact Polska prowadzą zajęcia w Collegium Civitas). W 2019 roku uczelnia dołączyła również do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Collegium Civitas jest jednym z liderów internacjonalizacji z ponad 100 uczelniami partnerskimi, licznymi projektami międzynarodowymi, ponad 20 programami studiów w języku angielskim i studentami z całego świata – obecnie wśród studentów Collegium Civitas reprezentowanych jest 68 krajów.

Więcej informacji o European School of Sustainability Science and Research: https://esssr.eu/