Collegium Civitas z certyfikatem ESSSR na lata 2022-2024

Udostępnij strone

15.03.2022

W marcu 2022 roku Collegium Civitas otrzymało certyfikat European School of Sustainability Sciences and Research na lata 2022-2024. ESSSR to konsorcjum, składające się z uczelni, które łączy zainteresowanie nauką o zrównoważonym rozwoju oraz związanymi z tym tematem zagadnieniami.

ESSSR to organizacja, która wypełnia lukę w zakresie koordynacji nauczania i badań nad zrównoważonym rozwojem na europejskich uniwersytetach. Collegium Civitas konsekwentnie podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez przeprowadzanie badań, nawiązywanie strategicznych partnerstw oraz podejmowanie różnych inicjatywy edukacyjnych. Nasza Uczelnia oficjalnie przystąpiła do ESSSR w 2021 r., a certyfikat na najbliższe dwa lata potwierdza zaangażowanie Collegium Civitas w realizację działań tej organizacji.

Misją ESSSR jest stworzenie struktury, w ramach której nauczanie oraz prowadzenie badań w zakresie nauki o zrównoważonym rozwoju będą mogły być dalej rozwijane na europejskich uniwersytetach z wykorzystaniem wspólnych, zorientowanych cyfrowo programów nauczania, projektów badawczych, szkoleń doktoranckich i wysokiej jakości publikacji naukowych, publikowanych w renomowanych czasopismach. Wspomniane działania, jak i cele, są zgodne z misją Collegium Civitas.

Collegium Civitas było pierwszą polską uczelnią, która podjęła współpracę z Instytutem Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań (UNITAR) owocującą innowacyjnym programem studiów magisterskich Strategic Peace and Conflict Studies. Z kolei wspólnie z UN Global Compact Polska, agendą ONZ, działającą na rzecz zrównoważonego biznesu, Collegium Civitas realizuje projekty takie jak Filmowy Piątek, a eksperci z w/w organizacji prowadzą zajęcia ze studentami. W 2019 roku Uczelnia dołączyła również do grona sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Collegium Civitas jest jednym z liderów internacjonalizacji, współpracuje z ponad 100 uczelniami partnerskimi, prowadzi liczne projekty międzynarodowe oraz ponad 20 programów studiów w języku angielskim. Studentki i studenci Collegium Civitas pochodzą z ponad 70 krajów świata.

Więcej informacji o European School of Sustainability Science and Research: https://esssr.eu