Dr Katarzyna Maniszewska stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej

Udostępnij strone

08.04.2024

Dr Katarzyna Maniszewska, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Collegium Civitas oraz wykładowczyni naszej uczelni, otrzymała prestiżowe stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na rok akademicki 2024/25 w ramach programu „Exchange to the US”. Przez trzy miesiące dr Maniszewska będzie prowadzić badania w ośrodku naukowym Program on Extremism (PoE) na amerykańskiej uczelni George Washington University.

Założony w 2015 roku ośrodek badawczy Program on Extremism na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona jest jedną z czołowych instytucji badającą wszelkie formy ekstremizmu. Centrum badawcze przoduje w innowacyjnym podejściu do badań akademickich, tworząc prace empiryczne i opracowując praktyczne rozwiązania, które mogą być wykorzystane przez decydentów. Współpracuje z prestiżowymi uczelniami, think tankami, mediami i agencjami rządowymi. Trzymiesięczne stypendium Fundacji Kościuszkowskiej pozwoli dr Maniszewskiej na kontynuację badań dotyczących roli mediów w strategiach organizacji terrorystycznych.

„Media odgrywają kluczową rolę w propagandzie i rozpowszechnianiu dezinformacji, a tym samym w radykalizacji, a jednocześnie są również filarem budowania odporności społeczeństwa na dezinformację i radykalizację. Jednym z głównych obszarów moich badań będzie wykorzystanie sztucznej inteligencji w tym aspekcie” wyjaśnia dr Maniszewska. „Jednym z celów projektu jest zidentyfikowanie czynników wzmacniających radykalizację. Wiedza o nich mogłaby znaleźć praktyczne zastosowanie w szeroko rozumianym systemie antyterrorystycznym.” – dodaje dr Maniszewska.

Program „Exchange to the US”, finansowany przez Fundację Kościuszkowską, umożliwia polskim naukowcom realizację projektów badawczych lub artystycznych na amerykańskich uniwersytetach. Fundacja przyznaje granty i stypendia, na łączną kwotę ponad 600 000 dolarów, dla około 40 badaczy rocznie. Nabór wniosków na kolejny rok rozpoczyna się w lipcu 2024. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Fundacji.