Dwa nowe artykuły dr Barbary Markowskiej-Marczak

Udostępnij strone

28.03.2024

 
Nasza badaczka i wykładowczyni dr Barbara Markowska-Marczak, jest autorką dwóch artykułów naukowych, które ukazały się w ostatnim czasie i są dostępne w Internecie bezpłatnie.
 
 

  • Pierwszy z nich, zatytułowany „Populizm historyczny: Konceptualizacja ramy analitycznej”, został opublikowany w „Przeglądzie Socjologicznym”. Artykuł poświęcono zbudowaniu ramy analitycznej i konceptualizacji populizmu historycznego jako formy kształtowania przekazów odnoszących się do przeszłości historycznej. Autorka stara się ukazać, jak konstruowanie narracji populistycznych opartych na fantazmatycznej formule Ludu-w-Narodzie stanowi jedną z form oporu wobec globalnego kapitalizmu. Pracę można przeczytać na stronie czasopisma.
  • Drugi artykuł, napisany wraz z dr. hab. Tomaszem Stryjkiem, prof. CC oraz dr hab. Joanną Konieczną-Sałamatin, prof. UW, ukazał się w czasopiśmie „Acta Poloniae Historica” pod tytułem „Third War of Independence? The Anti-Colonial Dynamics of Ukraine’s Politics of Memory after 2014 on the Example of the National Museum of the History of Ukraine in the Second World War in Kyiv”. Autorzy analizują w nim przemianę Ukrainy z państwa peryferyjnego w europejskie państwo narodowe oraz zmianę w kursie ukraińskiej polityki historycznej, gdy symboliczna identyfikacja narodu przesuwa się na ze Wschodu na Zachód. Praca jest dostępna na Akademickiej Platformie Czasopism.

Życzymy owocnej lektury!