ERASMUS+: Szkolenie „Problem Solving & Decision Making”

Udostępnij strone

19.07.2022

W dniach 11-15 lipca, dr dr Roland Zarzycki, Prorektor ds. dydaktycznych Collegium Civitas, wziął udział w szkoleniu „Problem Solving & Decision Making”, które odbyło się w Palermo (Włochy) w ramach mobilności programu Erasmus+.

Kurs „Problem Solving & Decision Making” realizowany był na poziomie mistrzowskim, a jego program objął analizę procesów decyzyjnych oraz narzędzi podejmowania decyzji, w tym kluczowych dla nich elementów krytycznego myślenia.

Ma to szczególne znacznie, bowiem w Collegium Civitas dr dr Roland Zarzycki prowadzi autorski kurs „Critical thinking”, w którym z kolei kluczową rolę odgrywają umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania trafnych decyzji. Co istotne, krytyczne myślenie jest nie tylko niezwykle ważną umiejętnością, ale także jedną z najbardziej pożądanych kompetencji na współczesnym rynku pracy.

Oprócz możliwości podniesienia kompetencji, ważnych zarówno w pracy dydaktycznej, jak i administracyjnej, szkolenie było okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z pedagogami z innych krajów.

Jak podkreśla dr dr Zarzycki, „Erasmus+ to fantastyczny program, który od wielu lat łączy naukowców, specjalistów i praktyków, dając wyjątkową możliwość międzynarodowej wymiany doświadczeń i poszerzenia indywidualnych horyzontów wszystkich uczestników. Z drugiej strony, sama otwartość na inne osoby i umiejętność postrzegania rzeczywistości na wiele różnorodnych sposobów jest niezbędnym fundamentem każdego aktu krytycznego myślenia. Wydaje się więc, że Erasmus+ to program skrojony idealnie dla osób chcących ćwiczyć się w krytycznym myśleniu”.