Green Film Academy w Collegium Civitas

Udostępnij strone

23.11.2020

Fundacja Green Festival i UN Global Compact Network Poland – współorganizatorzy największego w Polsce festiwalu filmów dokumentalnych o tematyce zrównoważonego rozwoju – ruszają z nowym projektem. Green Film Academy to unikatowa oferta skierowana dla studentów, której pierwsza edycja realizowana jest w tym roku akademickim w Collegium Civitas. Zajęcia prowadzi Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland, wykładowca Collegium Civitas.

W Green Film Academy pokazujemy najlepsze filmy dokumentalne o tematyce zrównoważonego rozwoju. Na bazie filmów rozmawiamy ze studentami o pokazanych problemach i wyzwaniach, przed którymi stoi ludzkość i planeta. W trakcie zajęć dyskutujemy w oparciu o dane naukowe, statystyki i raporty ONZ, NASA oraz innych kluczowych instytucji naukowo-badawczych. Wyjaśniamy, czym jest wielkie wymieranie gatunków, wzrost temperatur, globalny kryzys wodny, wojny o wodę i zasoby, nadprodukcja plastiku, globalne nierówności czy migracje klimatyczne. Mówimy także o przestrzeni nadziei, w tym o zielonych technologiach, misji Apollo i ogniwach wodorowych, peroskwitach, suchej wodzie czy stali ze słońca. Dyskutujemy o badaniach nad źródłami czystej energii i perspektywie wyprowadzki na Marsa. Całość jest ułożona w program merytoryczny, który pozwoli na przegląd najważniejszych filmów dokumentalnych i obszarów problemowych, przed którymi stoi świat. Jest to pierwsza w Polsce kompleksowa oferta zajęć edukacyjnych z zakresu tej tematyki na poziomie akademickim.

Filmy udostępniane są studentom na specjalnej podstronie serwisu VOD Kraków Green Film Festival: https://www.greenfestival.pl/green-film-academy/

W ramach przygotowań do zajęć oglądają oni wybrane przez zespół programowy Kraków Green Film Festival, propozycje filmowe układające się w cykle tematyczne zogniskowane wokół wskazanych przez ekspertów UN Global Compact Network Poland globalnych wyzwań i problemów przed którymi stoi ludzkość. Cykle tematyczne tworzą merytoryczny program studiów. Program realizowany obecnie w Collegium Civitas obejmuje siedem cyklów tematycznych dotykających różnorodnych aspektów zrównoważonego rozwoju:

  1. Antropocen – era człowieka
  2. Inteligentne Miasta
  3. Transformacja energetyczna
  4. Konsumpcja (11-7.12)
  5. Zagrożone gatunki (12-21.12)
  6. Rolnictwo a ekologia (01-15.01)
  7. Katastrofy klimatyczne (01-30.01)

W ramach przygotowań do zajęć studenci oglądają jeden lub kilka filmów. Zajęcia – prowadzone w Collegium Civitas przez Kamila Wyszkowskiego, Przedstawiciela i Prezesa Rady UN Global Compact Network Poland i wykładowcę Collegium Civitas – rozpoczynają się od wprowadzenia merytorycznego opartego na statystykach, danych i najważniejszych raportach ONZ, NASA, instytutów badawczych i think tanków, prezentujących szerszy kontekst omawianej w danym cyklu tematyki. Druga połowa zajęć przeznaczona jest na dyskusję. – Rozmawiamy zarówno o warstwie artystycznej filmu, towarzyszących oglądaniu emocjach, jak i o merytorycznym kontekście poruszanych w filmach problemów. Takie zestawienie twardych danych i często bardzo mocnych przekazów wizualnych procentuje większym zaangażowaniem i aktywnością studentów. Jeden obraz często znaczy więcej niż tysiąc słów. Ważne, aby emocje wywołane artystyczną wizją twórcy filmu oraz siłę prezentowanych w filmach problemów oprzeć w toku dyskusji na fundamencie danych i stanowisku nauki, by wyjść poza mity i wyobrażenia, opierając się na wiedzy z wiarygodnych źródeł. Tylko poprzez równoczesne uwrażliwianie, kształtowanie postaw oraz pokazywanie źródeł rzetelnej wiedzy nt. zmian klimatu możemy kształcić pokolenie świadome globalnych wyzwań, jakie czekają nas w XXI w., i umiejące im przeciwdziałać – mówi Kamil Wyszkowski, pomysłodawca i prowadzący zajęcia w ramach Green Film Academy. Prowadzone przez niego zajęcia w poprzednim roku akademickim, w których eksperymentalnie wykorzystywał tę formułę, uzyskały najwyższe oceny ze wszystkich zajęć odbywających się Collegium Civitas w studenckich ankietach satysfakcji.

Kulminacyjnym momentem naszych działań każdego roku jest Kraków Green Film Festival – międzynarodowy plenerowy festiwal filmów o tematyce środowiskowej. Wydarzenie na stałe wpisało się w kulturalną mapę stolicy Małopolski, wzbudzając coraz większe zainteresowanie, w tym w dużej części właśnie wśród młodzieży szkolnej i studentów. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać tę pozytywną energię i stworzyć projekt całoroczny skierowany do studentów – Green Film Academy. W najbliższym czasie wystartujemy z wirtualnymi lekcjami ekologii dla licealistów, a przez cały rok realizujemy wiele innych inicjatyw – wyjaśnia prezes Fundacji Green Festival, Grzegorz Dukielski.