IQAF – nowy projekt badawczy poświęcony starzeniu się osób LGBTQ

Udostępnij strone

13.04.2023

Od stycznia 2023 roku, dr hab. Joanna Mizielińska, prof. CC oraz dr Agata Stasińska, wykładowczynie i badaczki Collegium Civitas, realizują w partnerstwie z Södertörn University (Szwecja) oraz University of Tartu (Estonia) międzynarodowy projekt badawczy „Imagining Queer Aging Futures: badanie starzenia się osób LGBTQ w Estonii, Polsce oraz Szwecji” (IQAF). Liderką projektu jest prof. Linn Sandberg z Södertörn University.

IQAF ma odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób osoby LGBTQ w Polsce, Estonii i Szwecji, w wieku 50 lat i starsze, wyobrażają sobie swoją starość, co rozumieją jako późniejsze życie „nadające się do przeżycia” i jak przystosowują się do starzenia poprzez swoje codzienne praktyki. Planowane działania mają także umożliwić reinterpretację wyobrażeń dotyczących starzenia się poza sferą heteronormatywną.

Celem IQAF jest również wprowadzenie do badań nad starzeniem się i seksualnością bardziej innowacyjnych podejść metodologicznych i nadanie większej roli kontekstom społeczno-kulturowym krajów bałtyckich. Projekt opiera się na metodologii mieszanej. Materiał badawczy zbierany będzie za pomocą:

  • grup fokusowych,
  • indywidualnych wywiadów,
  • kreatywnej metody, w której uczestnicy proszeni są o wizualizację, jak wyobrażają sobie swoją starość w wybranym przez siebie formacie (np. poezja, film, fotografia).

Projekt ma także na celu wzmocnienie pozycji starzejących się osób LGBTQ, zarówno tych uczestniczących w projekcie, jak i szerszych społeczności, w duchu socjologii partycypacyjnej.

Projekt jest finansowany przez The Foundation for Baltic and East European Studies.