Nagroda im. Zygmunta Baumana dla autorów książki „Społeczeństwo łatwopalne. Praktyki pomagania uchodźcom wojennym z Ukrainy w roku 2022 w Polsce”

Udostępnij strone

17.06.2024

Z dumą informujemy o tym, że laureatami pierwszej edycji konkursu o Nagrodę im. Zygmunta Baumana zostali autorzy książki „Społeczeństwo łatwopalne. Praktyki pomagania uchodźcom wojennym z Ukrainy w roku 2022 w Polsce”, wydanej przez Collegium Civitas – dr Katarzyna Kalinowska, dr Paweł Kuczyński, prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, mgr Katarzyna Krakowska i dr Marta Sałkowska.    

Autorzy publikacji przedstawili w niej poszczególne etapy procesu pomagania uchodźcom wojennym z Ukrainy, zaczynając swą podróż od granicy i dworców, przez zaplecza zaopatrzenia i zbiórek, punkty recepcyjne, aż po prywatne domy goszczące przybyszów i instytucje ułatwiające im odnalezienie się w nowej, polskiej rzeczywistości. Towarzyszyli „pomagaczom” i „pomagaczkom” w ich działaniach, łącząc analizę doświadczeń jednostkowych z analizą procesów uspołecznienia w praktykach pomagania. Z jednej strony sięgali po relacje pojedynczych osób, a z drugiej – jako socjolożki i socjologowie – budowali refleksję nad procesem pomagania jako zjawiskiem społecznym. Metafora łatwopalności, charakteryzująca polskie społeczeństwo w czasie tego zrywu, wskazuje na gwałtowność, intensywność i spektakularność reakcji, a jednocześnie na ryzyka związane z żywiołem oddolnego pomagania. 

Książka powstała w oparciu o obserwacje uczestniczące w trakcie dyżurów wolontariackich, wywiady z „pomagaczami i pomagaczkami”, a także elementy autoetnografii. Triangluacja powyższych metod pozwoliła Autorkom i Autorowi w możliwie najpełniejszy sposób ująć zryw solidarności, empatii i pomocy, jaki miał miejsce w Polsce w pierwszych miesiącach po inwazji Rosji na Ukrainę. W efekcie dzieło to stanowi z jednej strony przykład „gorącej socjologii”, czy też „zapisu chwili”, z drugiej zaś jest klarownym, analitycznym przedstawieniem fenomenu zbiorowej pomocy. Zespół autorski nie uniknął także omawiania wątków trudnych, sytuacji konfliktowych, a nawet ciemnych stron pomagania, ale nie pozwolił, by te aspekty zaciemniły obraz indywidualnej i wspólnotowej zdolności do dobra. Książka jest napisana żywym i barwnym językiem. Poruszające jest ukazanie w niej emocji wzbudzanych wiadomościami o wojnie oraz przesłanek decyzji o włączeniu się do działania na rzecz uciekinierów. Poprzez oddanie głosu osobom udzielającym pomocy,  książka ukazuje jednostkowe doświadczenia, równocześnie porządkując je i nadając im szerszą ramę – uzasadniło swą decyzję Jury. 

Publikacja jest dostępna bezpłatnie w serwisach Legimi, Woblink, IBUK, Biblioteka Nauki oraz na stronie internetowej uczelni. 

Serdecznie gratulujemy Laureatom i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy! 

Nagroda im. Zygmunta Baumana przyznawana jest od bieżącego roku przez jury złożone z członków Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz przedstawiciela rodziny prof. Baumana za książkę z dziedziny nauk społecznych, mogącą pomóc czytelnikom w zrozumieniu złożonej rzeczywistość społeczno-kulturowej, ukazującą zagrożenia i szanse współczesnego świata.   

——————————————————- 

Publikacja powstała w ramach projektu dofinansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach programu „Doskonała Nauka II – Wsparcie monografii naukowych”.   

Od lewej: prof. Aleksandra Jasińska-Kania (przedstawicielka Jury Nagrody im. Z. Baumana), dr Katarzyna Kalinowska, prof. Izabella Bukraba-Rylska, dr Paweł Kuczyński, prof. Mirosława Grabowska (przewodnicząca PTS).