Największe europejskie badanie EUROSTUDENT w Collegium Civitas

Udostępnij strone

27.05.2022

Collegium Civitas bierze udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów – EUROSTUDENT, realizowanym w formie ankiety internetowej.

Badanie EUROSTUDENT to już ósma edycja międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest analiza społeczno-ekonomicznych warunków studiowania i porównanie ich z warunkami panującymi w blisko 30 krajach Europy. Cykliczny charakter pomiaru pozwala na uchwycenie trendów, których znajomość jest przydatna w kształtowaniu polityki publicznej w sektorach szkolnictwa wyższego.

Do wzięcia udziału w ankiecie zaproszeni zostaną wszyscy uczestnicy studiów w Collegium Civitas: I stopnia, II stopnia oraz  podyplomowych. Wszelkie informacje oraz link do ankiety zostały wysłane na skrzynki mailowe w domenie civitas.edu.pl do Studentek, Studentów oraz Słuchaczek i Słuchaczy naszej Uczelni. Ich głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

W przypadku pytań dotyczących ankiety i realizowanego badania można kontaktować się z Centrum Analiz Strategicznych, email: centrum-analiz@civitas.edu.pl.

Nad metodologią badania czuwa zespół złożony z przedstawicieli wszystkich państw uczestniczących, pod kierunkiem badaczy z Niemiec, Austrii i Holandii. Polska bierze udział w projekcie już po raz piąty. Dość skomplikowana, wielostopniowa metodologia, przesądza o unikatowości projektu, gwarantując trafność wyciąganych na jego podstawie wniosków. Badanie realizowane jest metodą ankiety internetowej, a jego wykonawcą jest niezależna agencja badawcza PBS Sp. z. o. o. (dawniej Pracownia Badań Społecznych).

Ze względu na dużą liczbę krajów partycypujących, raport porównawczy podsumowujący wyniki badania w Europie zostanie opublikowany wiosną 2024 roku.

 

Raport polskojęzyczny z poprzedniej edycji badania dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podsumowanie-projektu-eurostudent-vii

Opracowania tematyczne oraz raporty porównawcze dostępne są na stronie: https://www.eurostudent.eu