Nowe partnerstwo akademickie z uczelnią w Kazachstanie

Udostępnij strone

08.05.2024

W kwietniu 2024 roku Collegium Civitas zawarło kolejne Memorandum o Współpracy (MOU) z zagraniczną uczelnią. Tym razem z Kenzhegali Sagadiev University of International Business (UIB), mieszczącym się w Ałmatach w Kazachstanie. Dokument jest kontynuacją współpracy naukowej i badawczej rozpoczętej przez naszą wykładowczynię, Katarzynę Skiert-Andrzejuk.

Nasza wykładowczyni odwiedziła UIB w ramach swojego projektu badawczego, natomiast działania przewidziane w ramach Memorandum obejmują wymianę studencką i kadry dydaktycznej, wspólne publikacje naukowe oraz współpracę badawczą.

Misją UIB jest kształcenie specjalistów o nowoczesnych kompetencjach, którzy aktywnie przyczyniają się do rozwoju społeczno-gospodarczego Republiki Kazachstanu. W 2015 roku uczelnia otrzymała tytuł The Best Business University przyznany przez Agency of Accreditation and Rating of the Republic of Kazakhstan.