Pożegnanie prof. Hanny Palskiej

Udostępnij strone

25.10.2020

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesor Hanny Palskiej, naszej drogiej Koleżanki i wieloletniej wykładowczyni Collegium Civitas,  prorektor Collegium Civitas ds. studenckich w latach 2003-2010, socjolog kultury, członkini Instytutu Socjologii Collegium Civitas im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego.

 

Na gruncie naukowym prof. Hanna Palska zajmowała się stylami życia, kulturowymi aspektami struktury społecznej i zróżnicowaniem społeczeństwa polskiego, ruchliwością społeczną, kulturowymi i psychospołecznymi skutkami awansu i degradacji, biedą, bezrobociem oraz socjologią emocji. Specjalizowała się także w zakresie niesondażowych technik badawczych oraz badań nad inteligencją i kulturą codzienności. Była ekspertem w zakresie metodologii badań społecznych oraz metod badań jakościowych w socjologii.

Członkini Komitetu Sterującego europejskiej sieci ESF „EUROQUAL” – Qualitative Research Methods in the Social Sciences oraz Komitetu ds. Współpracy Zagranicznej PAN (2006-2010). Kierownik grantu „Archiwum danych jakościowych przy IFiS PAN” przyznanego przez NCRH. Promotor wielu prac magisterskich i licencjackich, a także wysoko cenionych dysertacji doktorskich.

Autorka kilkudziesięciu artykułów, recenzji i omówień opublikowanych w prasie specjalistycznej, a także wielu publikacji, m.in. „Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych” (2003), „Biografia społecznikowska” (2004), „Badania nad stylami życia. Z przeszłych i obecnych badań terenowych” (2009), „Socjologia i Siciński. Style życia. Społeczeństwo obywatelskie. Studia nad przyszłością” (2009), „Zaproszenie do socjologii emocji” (2009), „Emocje a kultura i życie społeczne” (2009), „Inteligencja w stalinizmie” (2010), „Ideologia komunistyczna a problem inteligencji” (2011) i inne.

 

Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Rektor, Prezydent, Senat, pracownicy, wykładowcy i studenci Collegium Civitas

 


Droga Haniu,

Spotkaliśmy się w Collegium Civitas za kadencji rektorskiej prof. Jadwigi Koralewicz na początku lat dwutysięcznych, kiedy w ramach współpracy z Twoim macierzystym Instytutem Filozofii i Socjologii PAN podjęłaś zajęcia dla studentów socjologii. Weszłaś wtedy w skład Katedry Socjologii, prowadzonej przez ówczesnego Prezydenta naszej Uczelni, a potem rektora Edmunda Wnuk-Lipińskiego. Przez siedem lat, w latach 2003-2010 pełniłaś w Uczelni funkcję prorektora ds. studenckich, co pozwoliło Ci poznać życie akademickie nieco z innej strony niż tylko ta dydaktyczna. Dydaktyka pozostała jednak Twoją pasją i misją: potrafiłaś przekazać swoją wrażliwość badaczki jakościowej kolejnym pokoleniom socjolożek i socjologów, podobnie jak z głębokim zrozumieniem otaczałaś opieką promotorską swoich dyplomantów i dyplomantki.

To właśnie prowadzenie tych prac, wypracowywanie tematów, żmudne ich poprawianie i bezpośredni, wręcz codzienny i telefoniczny kontakt ze studentami zajmowały Twój czas przez te wszystkie lata Twojej obecności w Collegium Civitas. Za to studenci i absolwenci są Ci do dziś wdzięczni i utrzymywali z Tobą stały kontakt, także na stopie przyjacielskiej przez wiele lat po ukończeniu studiów.

Z tych też powodów i pod wpływem takich bliskich relacji natychmiast po Twoim odejściu w mediach społecznościowych pojawiły się setki wpisów, przede wszystkim od wielu roczników studentów, którzy korzystali z Twoich zajęć i byli pod Twoją opieką dyplomową. Wszystkie te spontanicznie wyrażane wspomnienia wyrażały szacunek, wdzięczność i żywą pamięć o Tobie.

To jest najlepsza nagroda za Twoje życie i Twoją pracę, która była zarazem Twoją pasją. Zamieszczamy ich część, aby dać wyraz temu, że tym co po sobie pozostawiamy na tej ziemi to nasze książki, które żyją w bibliotekach i ludzka pamięć, która żyje w nas.

Będzie nam i naszym studentom oraz absolwentom Ciebie bardzo brakowało.

 

Żegnaj Haniu,

Koleżanki i Koledzy z Katedry Socjologii i Instytutu Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego Collegium Civitas
 

 

 


 

Wpisy żałobne studentów i współpracowników prof. Hanny Palskiej zamieszczone w mediach społecznościowych:

Ula Kurdej
Wyrazy współczucia dla rodziny. Ogromna strata dla wszystkich studentów. Mało kto potrafi przekazywać swoją ogromną wiedzę z empatią, tak jak robiła to Pani Profesor. Cieszę się, że miałam szczęście być jej studentką.

Anna Włodarczyk
Haniu, dziękujemy, że bylaś

Malgorzata Moleda-Zdziech
za Twoje serce i dar przyjaźni, Haniu…

Michał Sękiewicz
Wyjątkowa postać, świetna i inspirująca wykładowczyni, magnetyczna osobowość. Wielki żal i pustka.

Tomasz Aleksandrowicz
RIP. Dziękujemy Ci Haniu, że byłaś…

Kasia Podlecka
Aż trudno uwierzyć. Wyrazy współczucia dla najbliższych.

Dorota Morkowska Jackowiak
Wspaniały człowiek. Po prostu.

Bożena Kędzior
Mądra i czująca, wyrazista, chociaż nie dość doceniana,
była dla nas, zawsze

Agnieszka Stankiewicz
Moja Pani Profesor
wspaniała Kobieta. Tak bardzo mi przykro. Niech spoczywa w spokoju

Agnieszka Ko
Dziękuje za wszystko dobro, jakie dostałam

Katarzyna Szewczyk
Wspaniała wykładowczyni, pełna empatii i życzliwości

Konrad Kijak
Aż trudno uwierzyć. Ogromna strata [*]

Katarzyna Szporek-Lutka
Straszny smutek

Dominika Potocka
Powiem tylko jedno: Dziękuję za wszystko

Jolanta Popiolek
R. I. P


 

Informujemy, że uroczystość pogrzebowa prof. Hanny Palskiej odbędzie się w piątek 30.10.2020 o godz. 10:00 w Kościele św. Szczepana w Raszynie.

Prosimy o uwzględnienie, że w związku z zagrożeniem epidemicznym podczas uroczystości religijnych obowiązuje zasada: jedna osoba na 7 metrów kwadratowych oraz 1,5-metrowy odstęp między żałobnikami. Dodatkowo, każdy z uczestników pogrzebu jest zobowiązany do zakrywania ust i nosa, z wyjątkiem osób dokonujących pochówku.