Rekrutacja na studia II stopnia – ostatnia prosta

Udostępnij strone

31.08.2022

Studia II stopnia w Collegium Civitas trwają dwa lata (cztery semestry) i kończą się obroną pracy magisterskiej oraz uzyskaniem dyplomu magistra. Naukę można rozpocząć po każdych studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, bez konieczności uzupełniania różnic programowych. Do sfinalizowania procesu rekrutacji konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Co ważne studia mają wymiar praktyczny. Zajęcia prowadzą eksperci z bogatym doświadczeniem w biznesie, co daje studentkom i studentom możliwość zmierzenia się z realnymi sytuacjami biznesowymi oraz pozwala na dalszy rozwój kompetencji i umiejętności.

W tegorocznej rekrutacji na studia II stopnia dużym zainteresowaniem cieszą się programy związane z szeroko pojętą komunikacją. Na specjalności Socjologia można rozwinąć nie tylko wiedzę socjologiczną, ale także zgłębić zagadnienia związane z komunikacją w mediach cyfrowych, analizą współczesnych ruchów społecznych, Public Relations czy lobbingiem. To studia dla osób zainteresowanych trendami w badaniach, komunikacji, mediach, reklamie w różnych kategoriach: FMCG, usług czy marketingu idei.

Kwestie planowania kampanii komunikacyjnych w różnych sektorach czy projektowania skutecznych strategii rozwoju marek podejmowane są także na specjalności Komunikacja zintegrowana – reklama, Public Relations, branding, realizowanej we współpracy i pod patronatem Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR. To studia, na których można poznać techniki badań jakościowych i ilościowych, pozwalające np. na prowadzenie badań satysfakcji konsumentów, analizowania ich, wyciągania wniosków i tworzenia rekomendacji.

Specjalność Zarządzanie komunikacją i design thinking pozwala natomiast zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie budowania innowacyjnych strategii z wykorzystaniem design thinking i krytycznego myślenia. Studentki i Studenci uczą się także komunikacji, skutecznej wymiany informacji, innowacji i zarządzania zmianą w organizacjach oraz wykorzystywania nowoczesnych systemów informatycznych w biznesie.

Ostatnie wolne miejsca zostały także na specjalności Zarządzanie projektami i procesami, która zapewnia możliwość zdobycia praktycznej wiedzy na temat nowoczesnych metod zarządzania projektami oraz poznania rozwiązań w zakresie modelowania i optymalizacji procesów biznesowych i zarządzania organizacją.

Co ważne, jeśli jesteś Absolwentką / Absolwentem Collegium Civitas możesz zyskać jeszcze więcej:

  • zwolnienie z opłaty kwalifikacyjnej,
  • zniżkę 20% w opłatach czesnego przewidzianego na danych studiach, obowiązującą przez cały okres studiów (4 semestry).

Z pełną ofertą specjalności oferowanych przez Collegium Civitas na studiach II stopnia można zapoznać się na stronie: www.civitas.edu.pl/wybierz-studia.

Rejestracja na studia odbywa się online, a przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) realizowana jest na podstawie złożonych dokumentów. Warunkiem przyjęcia na studia do Collegium Civitas jest złożenie kompletu dokumentów i pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.