Ruszył projekt LIDERZY EDUKACJI CYFROWEJ – rozwój kadry Kierunku Zarządzanie

Udostępnij strone

13.04.2022

W ostatnich dniach marca odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „LIDERZY EDUKACJI CYFROWEJ – rozwój kadry Kierunku Zarządzanie”. Collegium Civitas jest liderem projektu, a partnerzy to: Bifröst University (Islandia), Reykjavik University (Islandia) i VID Specialized University (Norwegia).
 
Celem projektu LIDERZY EDUKACJI CYFROWEJ – rozwój kadry kierunku Zarządzanie, skierowanego do pracowników dydaktycznych Katedry Zarządzania i uczelni partnerskich jest:

  • rozwój współpracy instytucjonalnej w ramach Katedry Zarządzania;
  • nawiązanie międzynarodowych partnerstw na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej Katedry Zarządzania do zdalnego kształcenia;
  • podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry Katedry Zarządzania w zakresie dydaktyki online;
  • poprawa mobilności pracowników pomiędzy uczelniami biorącymi udział w projekcie.

 
Podczas spotkania przedstawiciele uczelni wymienili się stosowanymi przez siebie rozwiązaniami i doświadczeniami oraz wypracowali wspólne stanowisko i strukturę partnerstwa. Zaprezentowano także praktyki we wdrażaniu edukacji online, zaplanowano dalsze kroki i plan pracy. Prorektor ds. dydaktycznych, dr dr Roland Zarzycki podkreślił, że cyfrowa zmiana, informatyzacja Collegium Civitas, a także pandemia, spowodowały, że konieczne było podniesienie kompetencji cyfrowych oraz metodycznych wykładowców Katedry Zarządzania oraz dostosowanie programu kształcenia do formuły zdalnej.
Podczas spotkania przeprowadzono również szkolenie dla uczestników projektu, uwrażliwiające zespół na temat równości szans i niedyskryminacji.
 

Działania, które będą podejmowane na przestrzeni dwóch lat obejmują:

  • szkolenie kadry Katedry Zarządzania i partnerów, realizowane w formie blended-learning przez ekspertów z Islandii;
  • wzajemny mentoring wykładowców wszystkich uczelni partnerskich w zakresie metod i technik prowadzenia zajęć on-line;
  • mobilność wykładowców z Polski, Norwegii i Islandii;
  • opracowanie poradnika metodologicznego edukacji zdalnej i podręcznika zawierającego najlepsze praktyki online i case study;
  • dostosowanie programu kształcenia Katedry Zarządzania do formuły online (100%).

 
Projekt, który potrwa do stycznia 2024 roku, korzysta z dofinansowania o wartości 221 996,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
 
Kierownik merytoryczny CC: prof. Małgorzata Baran
Koordynator administracyjny CC: Aleksandra Paliwoda-Kozłowska
 

Więcej na stronie projektu w serwisie civitas.edu.pl.