Stanowisko w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Udostępnij strone

22.12.2020

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego całej społeczności Collegium Civitas: studentek i studentów, słuchaczek i słuchaczy, kadry dydaktycznej i naukowej oraz pracowniczek i pracowników administracji, w oparciu o przysługujące ustawowe uprawnienia w zakresie autonomii szkoły wyższej oraz zasad zapewniania bezpieczeństwa na niej, Rektor Collegium Civitas, zważywszy na obecną, wciąż bardzo poważną sytuację pandemiczną w Polsce i innych krajach oraz prognozy dotyczące rozwoju pandemii, podjął decyzję o przedłużeniu na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 realizacji w formie online wszystkich zajęć na studiach I i II stopnia. Podobne stanowisko dotyczy studiów podyplomowych i Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Collegium Dziecięcego. Utrzymany zostanie także system pracy online pracowniczek i pracowników administracyjnych z zapewnieniem sprawnego i efektywnego działania całej Uczelni, jak również jej poszczególnych obszarów i działów.

Na taką decyzję kierownictwa Uczelni wpływ miały m.in. prognozy ekspertów z zakresu medycyny, epidemiologii i wirusologii z Polski i innych krajów w zakresie przebiegu trzeciej fali epidemii przewidywanej na okres wiosenny 2021 r. oraz związane z tym decyzje władz Polski i innych krajów o wprowadzeniu na przełomie roku dodatkowych obostrzeń.

Biorąc pod uwagę profil i formułę naszej Uczelni, jesteśmy gotowi w kolejnym semestrze realizować wszystkie zajęcia online bez uszczerbku dla naszych programów i zajęć oraz zapewnić w tym zakresie najwyższą jakość kształcenia. Z powodzeniem zrealizowaliśmy ponad 1000 przedmiotów w formule online w semestrze zimowym. Nieustannie doskonalimy narzędzia i metodykę prowadzenia zajęć online, a nasze działania w tym zakresie są wysoko oceniane zarówno przez studentki i studentów, słuchaczki i słuchaczy, jak i przez kadrę naukowo-dydaktyczną Collegium Civitas. Także obecnie dołożymy wszelkich starań w zakresie sprzętu, narzędzi informatycznych i e-learningowych, szkoleń oraz profesjonalnych porad, aby jeszcze bardziej usprawnić i udoskonalić kształcenie, pracę i komunikację online.

Studentkom i studentom w trudnej sytuacji oferowane były różnorodne formy wsparcia, w tym znacząca pomoc psychologiczna i finansowa. Również w semestrze letnim 2020/2021 będziemy dalej wspierać naszych studentów i studentki, włączając do świadczeń także pomoc prawną. Te wszystkie formy wsparcia są zapewniane i finansowane przez Uczelnię.

Wspólnie udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie kształcić się i pracować także w zupełnie wyjątkowych warunkach – poza zajęciami zdalnie odbywały się egzaminy i zaliczenia podczas sesji egzaminacyjnej, obrony online, również doktoratów, a w części także praktyki studenckie. Zdalnie i za pomocą dyżurów pracuje również administracja Uczelni i ten tryb zostanie zachowany.

Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu realizacji zajęć i funkcjonowania Uczelni w semestrze letnim 2020/2021 opublikowane są w osobnych zarządzeniach Rektora Collegium Civitas i obowiązują aż do odwołania.