Ukraiński Budżet Partycypacyjny

Udostępnij strone

22.12.2022

Dzięki wsparciu i zaangażowaniu Społeczności Collegium Civitas, w ramach Funduszu Pomocy Studentkom, Studentom i Pracownikom Collegium Civitas oraz ich Rodzinom z Ukrainy od momentu wybuchu wojny w Ukrainie udało się zebrać sumę 40 tys. zł.

W porozumieniu z Samorządem Studentów Collegium Civitas ustalono, że o podziale Funduszu Pomocy przeznaczonej dla społeczności studenckiej zadecydują właśnie Studentki i Studenci z Ukrainy, głosując na wybrany przez siebie projekt lub projekty.

W tym celu, w oparciu o wypracowane już wcześniej mechanizmy partycypacyjne, utworzono Ukraiński Budżet Partycypacyjny dla Studentek oraz Studentów z Ukrainy. W ramach budżetu osoby z Ukrainy studiujące w Collegium Civitas zgłoszą projekty, które będą miały charakter społeczno-edukacyjny i oddziaływać będą na szerszą grupę ukraińskich Studentek oraz Studentów. Zgłoszone projekty będą weryfikowane przez specjalnie powołaną Komisję Budżetu Partycypacyjnego m.in. pod kątem trafności i użyteczności. Projekty te następnie zostaną poddane pod głosowanie – nasze Studentki oraz Studenci z Ukrainy wybiorą te projekty, które najlepiej będą odpowiadać ich aktualnym potrzebom.

Warto podkreślić, że dotychczas na wsparcie Pracowniczek i Pracowników oraz ich rodzin asygnowane zostały również środki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, natomiast Komisja Stypendialna Collegium Civitas przeznaczyła do końca lutego br. znaczące kwoty na indywidualne zapomogi dla Studentek i Studentów z Ukrainy.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań Budżetu Partycypacyjnego dla ukraińskich Studentek oraz Studentów Collegium Civitas. Na bieżąco będziemy Państwa informować o realizacji kolejnych etapów w ramach naszego przedsięwzięcia.

Jeszcze raz dziękujemy za okazaną pomoc.
 

Harmonogram działań:

22.12.2022 – 13.01.2023 – termin zgłaszania projektów

Do 27.01.2023 r. – Komisja obraduje i podejmuje decyzję o projektach, które będą realizowane w ramach UBP

Luty 2023 r. – głosowanie studentów i studentek na projekty

Marzec – wrzesień 2023 r. – realizacja wybranych projektów

 

 
REGULAMIN UKRAIŃSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO