UNRF – Grant Interwencyjny NAWA pod kierownictwem dr Moniki Nowickiej

Udostępnij strone

20.04.2023

Wraz z początkiem kwietnia rozpoczęła się w Collegium Civitas realizacja nowego projektu badawczego „Zwiększenie zdolności polskich i rumuńskich interesariuszy do zapewnienia wsparcia ukraińskim uchodźcom z niepełnosprawnościami w obszarach metropolitalnych Warszawy i Bukaresztu”, w skrócie – UNRF.

Projektem kieruje dr Monika Nowicka, specjalizująca się w socjologii migracji. W zadaniach badawczych wspierać ją będą dr Magdalena Szarota, dr Alexandra Deliu oraz prof. dr hab. Bogdan Voicu z Research Institute for Quality of Life, Romanian Academy w Bukareszcie. Współautorką wniosku grantowego jest dr Marta Sałkowska, specjalistka w zakresie studiów o niepełnosprawności (disability studies).

Projekt ma na celu pilne zdiagnozowanie zakresu i rodzaju pomocy udzielanej ukraińskim uchodźcom z niepełnosprawnościami (UWRwD) w obszarach metropolitalnych Warszawy i Bukaresztu. W badaniu zostaną także zmapowane przeszkody i problemy, które utrudniały lub uniemożliwiały te działania. Do udziału zaproszone zostaną osoby i organizacje, które zaangażowały się w pomoc UWRwD (organizacje pozarządowe, osoby prywatne, instytucje publiczne, władze samorządowe).

Diagnoza sytuacji zostanie dokonana na podstawie wielowymiarowego badania partycypacyjnego, obejmującego analizę dokumentów i opinii eksperckich, indywidualne wywiady eksperckie z ważnymi aktorami środowiskowymi, studia przypadków i przedłużony wywiad grupowy.

Projekt zakończy się w marcu 2024 r. Zostanie sfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu Granty Interwencyjne.

Serdecznie gratulujemy wygranego grantu i trzymamy kciuki za realizację projektu!