„Zoon Politikon” 2023 – zaproszenie do nadsyłania artykułów (call for papers). Temat numeru: nuda

Udostępnij strone

02.11.2022

Redakcja rocznika naukowego „Zoon Politikon”, wydawanego przez Collegium Civitas, zaprasza do zgłaszania artykułów do numeru 14/2023. Tematem przyszłorocznego tomu będzie szeroko pojęta nuda. Termin nadsyłania tekstów: 30 czerwca 2023. Za publikację można otrzymać 20 punktów wg wykazu MEiN.
 

Nuda bywa trywializowana i lekceważona, jednak coraz częściej uznawana jest za emocję o szerokim społecznym wpływie. Badania pokazują, iż koreluje zarówno z negatywnymi zjawiskami (takimi jak przejadanie się, spożycie alkoholu i narkotyków, jazda po pijanemu, depresja, niepokój, ksenofobia, głosowanie na populistycznych polityków), jak również z pozytywnymi, np. kreatywnością. Nuda, mająca ciekawą kulturową historię, od starożytnej acedii, przez renesansową melancholię, spleen, ennui, aż do współczesności, ma też wiele postaci. Mnogość podejść do zagadnienia nudy potwierdza, że jest to istotne zjawisko o niejednoznacznym charakterze, co tylko czyni je jeszcze ciekawszym badawczo.

W ramach specjalnego numeru „Zoon Politikon” (14/2023) chcielibyśmy zaprosić do refleksji nad tą wieloaspektową, amorficzną i wszechobecną (co dobitnie zdaje się pokazała pandemia Covid) emocją. Zachęcamy do zgłaszania artykułów, które dotyczą następujących obszarów:

  • FILOZOFIA NUDY – filozofowie o nudzie, ontologia i epistemologia nudy; nuda a etyka;
  • PSYCHOLOGIA NUDY – nuda w badaniach i teoriach psychologicznych; nuda a różnice indywidualne, nuda w psychoanalizie, neuropsychologia nudy;
  • SOCJOLOGIA NUDY – nuda w praktyce i teorii socjologicznej, nuda społeczna, nuda klasowa, nuda zbiorowa, nuda a socjologia; nuda oczami antropologów i etnografów;
  • HISTORIA NUDY – nuda w dziejach – acedia, melancholia, ennui, spleen, taedium vitae i inne stany pokrewne nudzie; ewolucja dyskursu o nudzie; nudna historia, nuda w historii;
  • NUDA W KULTURZE – nuda w sztukach wizualnych – malarstwie, rzeźbie, filmie, teatrze, komiksie itp.; nuda w kulturze popularnej, znudzeni artyści i ich koncepcje nudy;
  • NUDA W LITERATURZE – nuda w literaturze światowej i polskiej – topos nudy i pokrewnych jej stanów w literaturze wszystkich epok; znudzeni pisarze i ich koncepcje nudy;
  • NUDA SZKOLNA I AKADEMICKA – nuda dziecięca; nuda w szkole; nuda w środowisku akademickim; nuda studencka;
  • TEMATY RÓŻNORODNE teologia nudy, nuda religijna; nuda a lingwistyka, nuda w języku, etymologia nudy; nuda militarna; nuda zwierzęca; nuda robotów, nuda podróży kosmicznych itd.

Powyższa lista zagadnień ma jedynie charakter ukierunkowujący – jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje w ramach szeroko zakrojonego tytułowego zakresu tematycznego. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu redaktorami tematycznymi numeru: dr. Mariuszem Finkielszteinem (Collegium Civitas; mariusz.finkielsztein@civitas.edu.pl) oraz dr Marią Flakus (IFiS PAN; maria.flakus@ifispan.edu.pl).

Teksty w języku polskim lub angielskim prosimy przesyłać poprzez stronę czasopisma (instrukcja) do 30 czerwca 2023 r. Artykuły o długości 6-10 tys. słów powinny być przygotowane z uwzględnieniem wymogów technicznych czasopisma. Każdy artykuł poddany zostanie standardowej procedurze recenzyjnej (double blind-review).

Więcej informacji dostępne na stronie czasopisma.

Zachęcamy także do udziału w 5. Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Nudologicznej – Nuda akademicko, która odbędzie się w dn. 24-25 lutego 2023 r. w Collegium Civitas. Zgłoszenia referatów przyjmowane są do 18 grudnia 2022 r. Szczegóły można znaleźć na stronie wydarzenia.