„Demokracja vs. autorytaryzm. Czy współistnienie jest możliwe?” – webinar

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2021-06-01

Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na kolejną rozmowę z cyklu „Zoom na świat”

 

Demokracja vs. autorytaryzm. Czy współistnienie jest możliwe?

1.06.2021, godz. 17:00

Transmisja wydarzenia na FB

 

W spotkaniu udział wezmą:

  • dr Magdalena El Ghamari, kierowniczka Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego Collegium Civitas, ekspertka ds. terroryzmu, bezpieczeństwa kulturowego, prowadzenia operacji militarnych w odmiennym środowisku kulturowym;
  • Witold Jurasz, dziennikarz Onetu, prezes Ośrodka Analiz Strategicznych, b. I sekretarz Ambasady RP w Moskwie, b. charge d’affaires RP na Białorusi.

 

Zagadnienia, jakie zostaną poruszone w czasie rozmowy:

  • co można zrobić, kiedy autorytarne państwo działa rewizjonistycznie?
  • jak myślą autorytarni przywódcy?
  • czy demokraci powinny robić interesy z dyktatorami? Co dają sankcje?

 

Rozmowę moderuje dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM.

 

Więcej informacji https://csm.org.pl/demokracja-vs-autorytaryzm-czy-wspolistnienie-jest-mozliwe/