Jak przywrócić wyższe stanowiska w służbie cywilnej? – debata

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2022-11-23

Centrum Polityki Publicznej Collegium Civitas i Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zapraszają do udziału w debacie:

 

Jak przywrócić wyższe stanowiska w służbie cywilnej?

23 listopada 2022 r. godz. 17:00-19:00

Spotkanie online na platformie Zoom (https://zoom.us/j/92949952433)

Rozmowa dotyczyć będzie propozycji nowej ustawy o służbie cywilnej, opracowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

 

Do debaty zaproszeni zostali wybitni znawcy zagadnienia:

Prof. Maria Gintowt-Jankowicz – Organizatorka Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, pierwsza dyrektor Krajowej Szkoły (1990 – 2006). Od wielu lat członek Rady Służby Publicznej.

Prof. Hubert Izdebski – Profesor nauk prawnych, historyk idei i prawa, teoretyk administracji, specjalizujący się w opracowywaniu projektów ustaw i zagadnieniach administracji publicznej. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

Dr Maciej Berek – Dyrektor generalny Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Prezes Rządowego Centrum Legislacji (2007–2015), sekretarz Rady Ministrów (2008–2015).

 

Debatę poprowadzą:

Robert Sobiech – Dyrektor Centrum Polityki Publicznej Collegium Civitas,

Jerzy Siekiera – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

W 2022 roku obchodzimy stulecie powstania służby cywilnej, która stanowi jeden z głównych filarów państwa. Zgodnie z Konstytucją, służba cywilna odpowiada za obsługę organów naczelnych państwa i zapewnia usługi publiczne zarówno na szczeblu centralnym, jak i administracji terenowej. Po przełomie, który nastąpił w 1989 roku, jednym z najważniejszych elementów przebudowy państwa, a następnie integracji europejskiej była kwestia ustanowienia służby cywilnej, rozumianej jako korpus profesjonalnych, neutralnych i bezstronnych urzędników, rekrutowanych na zasadzie równości, przejrzystości i profesjonalizmu.

Pomimo silnej pozycji ustrojowej i gwarancji konstytucyjnych, zdaniem wielu ekspertów, przez ostatnie 30 lat w Polsce nie udało się zbudować stabilnej służby cywilnej, cieszącej się zaufaniem społecznym i poparciem polityków. Coraz częściej pojawiają się postulaty zmian istniejących rozwiązań. Uważamy, że refleksja nad przyszłym kształtem służby cywilnej powinna uwzględniać zarówno wady poprzednich rozwiązań, jak i zmiany społeczne oraz gospodarcze zachodzące w otoczeniu administracji publicznej.

Realizując swoją misję krzewienia idei apolitycznej i fachowej służby publicznej, Stowarzyszenie Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej opracowało całościowy projekty ustawy o służbie cywilnej , który uwzględnia prawie 25 lat doświadczeń i przemyśleń związanych  z funkcjonowaniem służby w Polsce.

Chcielibyśmy, aby projekt Stowarzyszenia był kontynuacją debaty o przyszłości służby cywilnej w Polsce. Za dobry punkt wyjścia do kolejnych spotkań uznajemy rozwiązania dotyczące wyższych stanowisk w służbie cywilnej.

Projekt ustawy jest dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia: https://www.saksap.pl/aktualnosci/projekt-ustawy-o-sluzbie-cywilnej-autorstwa-saksap

 

Uwaga! Istnieje możliwość wzięcia udziału w debacie stacjonarnie w Collegium Civitas – pod warunkiem przesłania zgłoszenia na adres mailowy: zarzad@saksap.pl w terminie do 20 listopada br.

Liczba miejsc ograniczona!

Osoby zarejestrowane prosimy o przybycie 10 min. wcześniej w celu zgłoszenia się do Recepcji Collegium Civitas i pobrania identyfikatora (XII piętro, wjazd srebrnymi windami). Po zakończeniu spotkania identyfikator należy zwrócić  w Recepcji.