Przejmij Inicjatywę! Europejska inicjatywa obywatelska

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2018-09-17

W poniedziałek, 17 września, z okazji Międzynarodowego Dnia Demokracji, Komisja Europejska zaprasza na spotkanie pt.

Przejmij Inicjatywę!

W godz. 13.30-17.30 w warszawskim biurze Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce spotkasz podobnie myślących obywateli i organizacje, z którymi będziesz mógł porozmawiać o sprawach, które są dla Ciebie ważne i wspólnie zastanowić się nad możliwościami wpływania na politykę europejską.

Spotkanie pt. Przejmij Inicjatywę. Europejska Inicjatywa Obywatelska jako narzędzie do kształtowania Europy to część trzyletniego cyklu spotkań Komisji Europejskiej, którego celem jest poznanie lokalnej zaangażowanej społeczności z całej Europy i zwrócenie uwagi na pozytywne przykłady obywatelskiego zaangażowania. Komisja Europejska dąży do podniesienia świadomości o Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej jako wyjątkowym narzędziu uczestnictwa w demokracji i o tym jak można używać tego instrumentu w każdym państwie członkowskim UE.

Mamy nadzieję, że jako kluczowy członek polskiego społeczeństwa dołączysz do nas!

PROGRAM

13.30 – 14.00 | Kawa | Matchmaking
14.00 – 15.30 | Panel dyskusyjny | Uczestnictwo w ogólnoeuropejskiej demokracji – jak to zrobić?

Moderator: dr Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas

  • Olga Kurpisz, policy officer, Europejska Inicjatywa Obywatelska, Komisja Europejska
  • Marcin Wojtalik, założyciel i członek zarządu Instytutu Globalnej Odpowiedzialności
  • Rafał Dymek, dyrektor fundacji Schumana
  • Darek Kraszewski, Fundacja im. Stefana Batorego

Take The Initiative team

Sesja pytań oraz wymiany doświadczeń z publicznością

15:30 – 16:00 | Przerwa kawowa | Matchmaking
16:00 – 17:15 | Sesja analiz | Europejska inicjatywa obywatelska w praktyce: jak dzielić się wiedzą o tym, co działa?

  • Jak promować inicjatywy obywatelskie?
  • Jak gromadzić fundusze na inicjatywy i kampanie?
  • Jak dobierać partnerów wspierających inicjatywy i kampanie?

17:15 – 17:30 | Zamknięcie konferencji

Moderator: dr Roland Zarzycki, prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas

Olga Kurpisz , policy officer, Europejska Inicjatywa Obywatelska, Komisja Europejska

ZAPISZ SIĘ!