CZEREP Jędrzej, dr

Udostępnij strone

Politolog, wykładowca akademicki.

Specjalizuje się w tematyce fake news, postprawdy i otoczenia informacyjnego.

Naukowo zajmuje się procesami politycznymi w Afryce subsaharyjskiej, kulturą polityczną oraz wpływem otoczenia informacyjnego na zdolności poznawcze.

W Collegium Civitas prowadzi zajęcia o tematyce Fake News, Postprawdy i Polityki Informacji w XXI w. oraz w zakresie Ekonomii i Polityki Danych.

Obserwator krótkoterminowy (UE, 2019); Analityk ds. Afryki Subsaharyjskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (2017); Koordynator w Programie Pokój i Stabilizacja, Fundacja im. K. Pułaskiego (2016-2017); Project Manager w Radzie Europy (2012-2013).

Badacz w projektach: EU-LISTCO, Europe’s External Action and the Dual Challenges of Limited Statehood and Contested Orders, UE Horizon 2020 (2018) oraz MiDeShare, Migration and Development: Sharing knowledge between Poland and Norway, EEA Grants and Norway Grants, (2019). Asystent w projektach:  Africans in Asia. China and Malaysia as new destinations for migrations of Nigerians, Narodowe Centrum Nauki (2015-2016) oraz On Tap Europe: A Comparative Analysis of Organised Crime and the Illicit Trade in Tobacco, Alcohol and Pharmaceuticals across Europe, Royal United Services Institute (2015). Kierownik projektu Combating Pre-Trial Detentions in Ukraine, Netherlands Organization for Scientific Research (2016).

Autor publikacji: Social Media Dynamics as a New Factor in African Politics, Hungarian Journal of African Studies vol.12 nr 4/2019; Medialna wojna o dusze w Somalii. Ewolucja Al-Kataib, anglojęzycznego kanału propagandy ekstremistów islamskich, w: R. Bania, R. Czulda, K. Zdulski (red.), Problemy Bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA), Łódź, 2016; Post-Truth as Crisis of Trust and Critical Source Assessment, w: M. Gudonis, B.T. Jones (red.), History in a Post-Truth World. Theory and Praxis, Routhledge, 2021; Turkey’s soft power experiments and dilemmas in Somalia, w. J-N. Bach, P. Ferras (red.), Handbook on the Horn of Africa, Routhledge, 2020; Kultura polityczna jako klucz do zrozumienia najnowszej historii Sudanu o Sudanu Południowego, w: M. Ząbek (red.), Antropologia polityczna w Afryce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019; Turkey’s Soft-Power Crisis in Africa, Policy Paper No. 3 (173), PISM, 2019; Russia’s Political Offensive in Africa, Strategic File, No. 1 (88), 2018; Śmierć Ekspertyzy w debacie publicznej: zmiana trwała czy stan tymczasowy, w: T.W. Grabowski, M. Lakomy, K. Oświęcimski (red.), Postprawda jako zagrożenie dla dyskursu publicznego, Akademia Ignatianum w Krakowie, 2018.