Warto. Opowieść o Collegium Civitas

Udostępnij strone

 

„Na 15-lecie uczelni wydana została znana już w naszym środowisku książka Można, autorstwa prof. Jadwigi Koralewicz we współpracy z naszymi studentami, obecnie już absolwentami: Kariną Wielomską i Piotrem Komorowskim.

Publikacja, którą teraz oddajemy w Wasze ręce, ma charakter szczególny z dwóch powodów. Po pierwsze jest książką na ćwierćwiecze istnienia Collegium Civitas (CC), czyli uczelni, która wiekiem – na przykład w porównaniu z Uniwersytetem w Oxfordzie czy Uniwersytetem Jagiellońskim – jest w dalszym ciągu uczelnią młodą. Ale ma już też swoją historię dotyczącą wydarzeń oraz ludzi, którzy byli lub są z nią związani – ich sukcesów i niepowodzeń, osiągnięć i planów rozwojowych, karier zawodowych i awansów. Każda z tych osób ma swoje przeżycia związane z Uczelnią, ale też i własne przemyślenia na jej temat. Na pewno są one zróżnicowane i dotyczą rozmaitych okresów i etapów rozwoju CC.

I to jest ten drugi powód, a mianowicie Warto. Opowieść o Collegium Civitas ma charakter książki partycypacyjnej, której autorami są studenci, słuchacze, absolwenci, wykładowcy i pracownicy. Zwróciliśmy się do nich wszystkich i uzyskaliśmy od ponad dwustu osób odpowiedzi na 11 pytań, które do nich skierowaliśmy. Książka ma zatem także walor integracyjny, w duchu civitas – Autorkami i Autorami są wszyscy, którzy, udzielając wypowiedzi, wzięli aktywny udział w procesie jej tworzenia. Wspólna, opowiedziana przez przedstawicieli różnych grup uczelnianych historia CC składa się z nieanonimowych i oryginalnych wypowiedzi, ułożonych według jedenastu rozdziałów tematycznych. Wszystkie głosy zostały zredagowane, ale zachowana została w nich spontaniczność wyrażania różnych opinii i nie było potrzeby redukowania lub skracania ich treści. „

prof. Stanisław Mocek, Wprowadzenie

 


 

Kliknij okładkę, aby czytać lub pobierz plik pdf.

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).