Bezpieczeństwo międzynarodowe i kryzys klimatyczny (PL-EN)

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:

  stacjonarne

  (zobacz także: niestacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski i angielski
  studia dwujęzyczne
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Stosunki międzynarodowe

Kryzys klimatyczny jest jednym z najistotniejszych problemów, przed którymi stoi dzisiejszy świat. Wpływa on bezpośrednio na globalne bezpieczeństwo. Efekty zmian klimatycznych wykraczają poza prosty wzrost temperatur. Prowadzą do konfliktów, migracji, wzrostu ubóstwa i pogłębiania się nierówności na całym globie.

Niektórzy ignorują wpływ kryzysu klimatycznego, Ty, dzięki studiom w Collegium Civitas, będziesz skutecznie reagować na zmieniające się warunki.

Na tej specjalności otrzymasz wiedzę nie tylko na temat bezpieczeństwa międzynarodowego. Nauczysz się również, jak tworzyć strategie, rekomendacje i rozwiązania niezbędne do przeciwdziałania globalnym zagrożeniom. Przygotujesz się w ten sposób na obecne wyzwania i na te, które mogą pojawić się w przyszłości.

Jak to osiągniesz?
1
Zgłębisz wiedzę na temat kluczowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem klimatycznym, w tym polityki klimatycznej Unii Europejskiej, bezpieczeństwa energetycznego oraz analizy ryzyka dla regionów szczególnie narażonych na zmiany klimatu.

2
Nauczysz się korzystać z zaawansowanych narzędzi analitycznych, jak program SPSS, do interdyscyplinarnych badań łączących nauki polityczne, ekologię, ekonomię i zarządzanie ryzykiem. Pozwoli Ci to na skuteczną analizę danych i prognozowanie przyszłych trendów.

3
Bezpośredni dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertek/ekspertów z zakresu stosunków międzynarodowych, ekonomii i dyplomacji, zapewni Ci praktyczne rozumienie tematu oraz inspirację do dalszego rozwoju.

4
Dzięki udziałowi w warsztatach i realizacji licznych projektów rozwiniesz praktyczne umiejętności. Umożliwi Ci to efektywne działanie w różnorodnych środowiskach zawodowych.

5
Możliwość odbycia praktyk w organizacjach i firmach związanych z sektorem energetycznym lub bezpieczeństwem klimatycznym poszerzy Twoje doświadczenie i zwiększy szanse na rynku pracy.

 

Twoje korzyści finansowe

 • Stałe czesne dla kandydatów rozpoczynających studia w roku 2024/2025
 • W cenie czesnego: praktyki, konsultacje z wykładowcami, wydanie dyplomu oraz suplementu
 • Szeroka oferta zniżek w czesnym – np. za działalność na rzecz uczelni
 • Stypendia naukowe, które mogą pokryć czesne

 

Co po studiach?

 • Administracja rządowa
 • Instytucje Unii Europejskiej
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Firmy energetyczne
 • Firmy działające w sektorze OZE
 • Spółki związane z przemysłem energochłonnym
 • NGO

Kontakt

Biuro Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).