Psychologia społeczna (PL-EN)

Udostępnij strone

 

 1. Rodzaj studiów:
  I stopnia (licencjackie)
 2. Tryb studiów:
  stacjonarne

 3. Język wykładowy:
  polski i angielski
 4. Czas trwania studiów:
  3 lata (6 semestrów)
 5. Kierunek:
  Socjologia

 
Studia z psychologii społecznej stanowią fundament do pełnienia ról liderek/liderów zmian, które/którzy nie tylko rozumieją mechanizmy rządzące zachowaniami ludzi, ale również potrafią kreować otwarte i inkluzywne społeczności.

Niektórzy spekulują na temat motywacji ludzi, Ty, dzięki studiom w Collegium Civitas, będziesz je rozumieć i analizować!

Podczas nauki nie ograniczysz się jedynie do teorii wpływu społecznego. Odkryjesz, jak formują się postawy i zachowania w ramach grup, jak na nasze postrzeganie świata wpływają stereotypy i uprzedzenia oraz jak można je modyfikować. Nabędziesz również szereg praktycznych umiejętności, takich jak rozwiązywanie konfliktów, prowadzenie negocjacji czy tworzenie efektywnych kampanii społecznych. Uzupełni to Twoje kompetencje psychologiczne, przydatne w różnych środowiskach zawodowych.

Jak to osiągniesz?
1
Nauczysz się wykorzystywania metod diagnozy psychologicznej, takich jak wywiad, obserwacja czy testy, do identyfikacji i rozwiązywania problemów w pracy zespołowej.

2
Zdobędziesz praktyczne umiejętności psychologiczne w zakresie efektywnego porozumiewania się (w tym również w obszarze międzykulturowym), określania barier komunikacyjnych oraz metod ich przezwyciężania.

3
Lepiej zrozumiesz siebie i swoje reakcje na otaczający świat. Przedmioty specjalnościowe pomogą Ci w zarządzaniu stresem, poprawie relacji interpersonalnych i ogólnego poczucia dobrostanu. Dowiesz się także, jak skutecznie motywować siebie samą/samego do działania.

4
Poprzez aktywny udział w warsztatach będziesz mieć szansę, na wykorzystanie swojej wiedzy z zakresu psychologii społecznej w różnych dziedzinach życia zawodowego i prywatnego, od HR, przez marketing, aż po reklamę, w praktyce.

5
Uczyć się będziesz od ekspertek/ekspertów czołowych ośrodków naukowych, co pozwoli Ci na projektowanie działań na rzecz poprawy jakości życia społecznego, zdrowia psychicznego, budowania relacji i rozwiązywania konfliktów, także w kontekście międzykulturowym.

 
Twoje korzyści finansowe

 • Stałe czesne dla kandydatów rozpoczynających studia w roku 2024/2025
 • W cenie czesnego: praktyki, konsultacje z wykładowcami, wydanie dyplomu oraz suplementu
 • Szeroka oferta zniżek w czesnym – np. za działalność na rzecz uczelni
 • Stypendia naukowe, które mogą pokryć czesne

 
Co po studiach?

 • Działy Human Resources
 • Agencje reklamowe
 • Agencje PR
 • Centra badań społecznych i marketingowych
 • Organizacje pozarządowe
 • Bankowość

 

Kontakt

Biuro Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).