Studia śródziemnomorskie. Mit - Idea – Władza

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:
  niestacjonarne

  w r. ak. 2023/24 zajęcia w siedzibie uczelni

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  październik 2023 r.

Sięgając do myśli, dziejów i praktyk kulturowych basenu Morza Śródziemnego, można lepiej zrozumieć współczesność. Wybierz studia podyplomowe Studia śródziemnomorskie. Mit – Idea – Władza, aby być świadomym obserwatorem zachodzących przemian.

Twoje 4 kroki do poznania kultur śródziemnomorskich
1
Poznaj lepiej współczesność
Podczas zajęć podejmiemy krytyczny dialog z tworzącymi naszą współczesność praktykami kulturowymi, tradycjami, działaniami politycznymi i poglądami społecznymi, których źródło bije wprost w myśli, ideowych sporach, historii i porządku społeczno-kulturowych przemian, jakie tworzyły specyfikę i odrębność kultur śródziemnomorskich na przestrzeni wieków.
2
Myśl odważnie i krytycznie
Będziemy czytać, oglądać i dyskutować na temat rozwoju kultur śródziemnomorskich i ich wpływu na współczesność. Zweryfikujemy teorie, zadamy pytania, podważymy stereotypy. Omawiając przykłady, odpowiemy na pytanie, dlaczego wyprawa intelektualna w głąb kultur trzech brzegów – Aryki, Azji i Europy – jest najważniejszą podróżą poznawczą naszego życia, decydującą o zrozumieniu tego, kim jesteśmy.
3
Szukaj powiązań i obserwuj trendy
Myśl, tradycja i praktyki kulturowe, ukształtowane w basenie Morza Śródziemnego odnajdujemy w każdym obszarze naszego życia. W trakcie dyskusji zbadamy, skąd moda na dietę śródziemnomorską, dlaczego lubimy wino i oliwę, a także co możemy powiedzieć o kwestiach migracji politycznych, ideowych i artystycznych oraz jakie skutki ma (nasze) wspólne dziedzictwo śródziemnomorskie dla tożsamości europejskiej i demokracji.
4
Ucz się pod kierunkiem znawców kultury śródziemnomorskiej
Zajęcia prowadzą wybitni badacze dziejów myśli filozoficznej, kultury, literatury, sztuki i architektury oraz ich interpretatorzy, a wśród nich filozofowie, historycy idei, filozofowie polityki, historycy sztuki, literaturoznawcy, komparatyści, medioznawcy, profesorowie i doktorzy – wykładowcy wyższych uczelni.

 

Atuty:

 • rozumiejąc rozwój, znaczenie i rolę kultur śródziemnomorskich, lepiej zrozumiesz świat współczesny i zachodzące w nim przemiany – w naszych studiach nie zatrzymujemy się na samej przeszłości, lecz podejmujemy z nią żywy dialog;
 • skoncentrujemy się na dziejach idei, sztuce, architekturze, literaturze, trwałości mitu, praktykach kulturowych, szeroko rozumianych migracjach i potrzebie podróży, którym przyjrzymy się w różnych kontekstach – wspólnie będziemy szukać ich połączeń ze współczesnością, np. w filmie, literaturze, architekturze, praktykach kulturowych, działaniach politycznych, poglądach społecznych;
 • będziesz zdobywać wiedzę w gronie badaczy i pasjonatów. Razem będziemy odkrywać ważne i fascynujące dla człowieka współczesnego sensy i znaczenia myśli, idei, kultur, tradycji i obyczajowości basenu Morza Śródziemnego.

 


Studia są przeznaczone dla:

 • absolwentów studiów wyższych, którzy chcą zdobyć dodatkowe kompetencje i wiedzę z zakresu historii filozofii, idei, kultury i sztuki;
 • nauczycieli przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”, a także „Wiedza o kulturze”;
 • pracowników instytucji kultury;
 • osób niezwiązanych zawodowo z kulturą, lecz myślących o dziedzictwie kulturowym jako podstawowym składniku rozwoju społeczeństw i rozwoju osobistego;
 • osób interesujących się kulturą, filozofią, sztuką oraz dziedzictwem kulturowym regionów basenu Morza Śródziemnego.

 

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).