Sztuka nowoczesna. Dialogi i pogranicza

Udostępnij strone

 1. Rodzaj studiów:
  studia podyplomowe
 2. Tryb studiów:

  niestacjonarne (w siedzibie Uczelni) z 2 wyjazdami

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  1 rok (2 semestry)
 5. Planowane rozpoczęcie zajęć:
  październik 2024 r.

 

Studiować SZTUKĘ NOWOCZESNĄ? Tak! Po to, żeby lepiej zrozumieć rewolucyjny zwrot, którego dokonali artyści, głosząc potrzebę innowacyjności i praktykując eksperyment.
Dlaczego DIALOGI I POGRANICZA? Dlatego, że chcemy dostrzec sztukę nam współczesną jako złożony, dynamiczny projekt, wyrastający ze strategii żywego dialogu z odbiorcami, zawsze na pograniczu idei i nurtów, politycznych ingerencji i potrzeby społecznego zaangażowania. Skoro myśl awangardowa wywodzi się i nie porzuca kategorii „postępu”, więc i my kolejną edycję naszych studiów podyplomowych autorsko przekształcamy i udoskonalamy, proponując nowe, zaktualizowane treści prezentowane przez sprawdzoną kadrę profesjonalistów.
ŚWIADECTWO ukończenia naszych studiów podyplomowych to nie tylko dokument przydatny w postępowaniach awansowym, procedurach konkursowych i grantowych, ale przede wszystkim wiedza i kompetencje, zdolność krytycznej interpretacji sztuki, a także – co niekiedy najistotniejsze – mnóstwo niezapomnianych wspomnień oraz trwałych PRZYJAŹNI NA LATA wśród osób podzielających nasze pasje i zainteresowania.

 

TWOJE KROKI DO WIEDZY O SZTUCE NOWOCZESNEJ
1
Poznaj źródła i trendy
W rozmowie o sztuce nowoczesnej dzieje sztuki dawnej będą dla nas tylko rodzajem pamięci źródłowej, krytycznie rozumianym punktem odniesienia. Mówiąc o nowoczesności (od awangardy, przez neoawangardę do transawangardy), będziemy reinterpretować, analizować strategie buntu i rozpoznawać sieci relacji i powiązań. Rozmowa o granicach współczesności, bardziej niż ujęć diachronicznych, potrzebuje rozpoznania charakteru zmiany kulturowej i estetycznej, która zapoczątkowała nowoczesność.
2
Szukaj kontekstów
Interpretacja jest źródłem wiedzy o świecie. Dobra interpretacja to właściwy kontekst. Odpowiedni dziś, jutro może zostać zakwestionowany w nowej rzeczywistości. Będziemy szukać aktualnych i najtrafniejszych kontekstów wspólnie. Wszystko po to, żeby lepiej i pełniej rozumieć sztukę nowoczesną, współczesną i najnowszą, a przez to lepiej zrozumieć otaczający nas świat w całej jego symbolicznej różnorodności.
3
Prowadź otwarty dialog
Wśród licznych wymiarów sztuki jest też ten, który pozwala patrzeć na nią jak na przedmiot wielostronnej komunikacji. Rozpoznajmy więc strategie komunikacyjne twórców, a wtedy dostrzeżemy potencjał dialogowy sztuki. Podczas podróży studyjnych staniemy przed obiektami, poznamy zbiory najważniejszych krajowych galerii sztuki nowoczesnej. Będziemy o nich dyskutować, żeby potwierdzić raz jeszcze nasze przekonanie o kulturowych fundamentach istnienia nas samych.

 

 

Studia umożliwiają:

 • przygotowanie do świadomej i krytycznej obserwacji współczesnego życia artystycznego oraz uczestnictwa w nim,
 • zdobycie dodatkowych, udokumentowanych kompetencji w zakresie wiedzy o kulturze i sztuce nowoczesnej,
 • doskonalenie umiejętności interpretacji dzieła sztuki z wykorzystaniem różnorodnych metod i kontekstów,
 • uzyskanie kwalifikacji wymaganych w postępowaniu awansowym lub w procedurach konkursowych i grantowych.

 

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • kompetencji w interpretacji obiektów sztuki XX i XXI wieku,
 • stosowania metod analizy kontekstualnej,
 • rozpoznawania, rozumienia i wyjaśniania związków założeń teoretycznych ze sferą twórczości artystycznej,
 • wykorzystania wiedzy humanistycznej i zdolności interpretacji do oceny różnorodnych zjawisk świata współczesnego.

 


Atuty:

 • podczas studiów prowadzonych w epoce „końca historii” nie mówimy o chronologii dziejów sztuki, lecz o kontekstach zjawisk artystycznych, strategiach twórczych, intelektualnych źródłach tworzenia;
 • uczymy korzystania z narzędzi samodzielnej, otwartej na dzieło interpretacji, opartej na sprawdzonych metodach krytycznej analizy;
 • wyjaśniając istotę wystąpień awangardowych dociekamy dzisiejszego znaczenia awangardowości i jej społecznego potencjału,
 • wiedzę zdobywaną podczas wykładów uzupełniamy o podróże studyjne, aby doskonalić umiejętności łączenia teorii z praktyką interpretacyjną świadomego uczestnika współczesnego życia artystycznego i kulturalnego.

 

 

Kontakt

Biuro Rekrutacji Collegium Civitas

+48 503 442 487
pok. 1211, 12 piętro
Pałac Kultury i Nauki
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).