Terroryzm i zagrożenia hybrydowe

Udostępnij strone

Program

 • Współczesne ideologie organizacji terrorystycznych
 • Współczesne organizacje terrorystyczne
 • Psychologia terroryzmu. Profilowanie sprawców
 • Radykalizacja i rekrutacja do organizacji terrorystycznych
 • Informacyjny wymiar terroryzmu
 • System przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym
 • Profilaktyka zagrożeń terrorystycznych
 • Terroryzm bombowy
 • Koncepcje i doktryny wojny hybrydowej (Hoffman, Gierasimow, doktryny państwowe)
 • Teoria i praktyka walki informacyjnej
 • Analiza ryzyka
 • Formy i metody współczesnych zamachów terrorystycznych
 • Wstęp do teorii i praktyki islamskiego dżihadu
 • Sytuacja zakładnicza
 • Terroryzm CBRN (chemiczny, biologiczny, nuklearny)
 • Active shooter
 • Architektura w czasach terroryzmu
 • Zamachy terrorystyczne: studia przypadków
 • Działania nieregularne, sabotaż, dywersja w konflikcie hybrydowym
 • Działania militarne w konflikcie hybrydowym
 • Konflikt w cyberprzestrzeni
 • Zachowania kryminalne jako narzędzie konfliktu hybrydowego
 • Presja ekonomiczna w konflikcie hybrydowym
 • Struktury sieciowe w konfrontacji z zagrożeniami asymetrycznymi
 • Zarządzanie kryzysowe

*Program może ulec niewielkim zmianom.

Zasady realizacji studiów:

 • Wprowadzenie teoretyczne; wykład ilustrowany przykładami.
 • Zajęcia w znacznej mierze o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach stosowanych w edukacji dla bezpieczeństwa w państwach takich, jak Izrael, USA i Wielka Brytania.
 • Studia przypadków: analiza przypadków praktycznych, prezentacja zagrożeń (form i metod ataków terrorystycznych) wraz z metodologią prowadzenia takich analiz.
 • Symulacja lub projekt: rozwiązanie rozbudowanego zadania w postaci przygotowania projektu zajęć, zajęć praktycznych, ćwiczeń lub kampanii informacyjno-edukacyjnej; praca w grupach pozwalających na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów pod nadzorem wykładowcy; forma: warsztaty w trakcie zajęć oraz praca w grupie poza zajęciami zaprezentowana wspólnie.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów;
 • test na zakończenie każdego z semestrów.

Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Civitas.

Harmonogram i organizacja zajęć

Organizacja zajęć*

W r. ak. 2024/2025 zajęcia realizowane będą online.
 

Czas trwania: 2 semestry
 

Terminy* zjazdów w roku 2024/2025
 
semestr zimowy:

 • październik: 19-20;
 • listopad: 16-17;
 • grudzień: 14-15;
 • styczeń: 18-19;
 • luty: 15-16;

 
semestr letni

 • marzec: 01-02; 15-16;
 • kwiecień: 12-13;
 • maj: 17-18;
 • czerwiec: 21-22.

*terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9.00-18.00
 • Niedziela 9.00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 

 

REKRUTACJA ONLINE


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa