Centrum Analiz Strategicznych

Udostępnij strone

Centrum Analiz Strategicznych Collegium Civitas to jednostka podległa bezpośrednio Rektorowi Uczelni.

Zadania Centrum Analiz Strategicznych:

 • prace analityczne, ewaluacyjne na rzecz rozwoju Uczelni;
 • zbieranie i analiza danych dotyczących bieżącej sytuacji Uczelni;
 • opracowywanie raportów z przeprowadzonych badań dla Zespołu Rektorskiego;
 • przygotowywanie rekomendacji dla Władz Uczelni;
 • rozpowszechnianie wyników przeprowadzonych analiz wśród pracowników Uczelni;
 • wsparcie pracowników Uczelni w zakresie przygotowywania i przeprowadzania badań;
 • wsparcie studentów Uczelni w zakresie realizowanych przez nich analiz;
 • współpraca z poszczególnymi działami/katedrami Uczelni w zakresie realizowanych przez nie projektów;
 • monitorowanie rynku usług edukacyjnych.

 

Główne badania realizowane przez Centrum Analiz Strategicznych:

 • badanie satysfakcji studentów CC;
 • badanie satysfakcji pracowników CC (kadra dydaktyczna, badawczo-naukowa, administracyjna);
 • badanie kandydatów na studia w CC;
 • ewaluacja zajęć (semestr zimowy i letni);
 • analiza rotacji studentów CC;
 • badanie losów zawodowych absolwentów CC;
 • badanie jakościowe specjalności i kierunków prowadzonych w CC.

RAPORTY

wkrótce więcej informacji

 

KONTAKT

Kontakt wyłącznie drogą mailową lub telefoniczną.
Godziny pracy działu: poniedziałek – piątek, 8:00 – 16:00

Kierownik Centrum Analiz Strategicznych:
Dr Paweł Maranowski
pawel.maranowski@civitas.edu.pl

Analityk:
Marta Bałękowska
tel. 789 009 549
marta.balekowska@civitas.edu.pl