Ośrodek Badań nad Przyszłością

Udostępnij strone

Ośrodek Badań nad Przyszłością (Center for Futures Studies) to wyspecjalizowana jednostka Collegium Civitas powołana w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie krytyczną refleksją strategiczną i myśleniem o przyszłości. Ośrodek działa w sposób sieciowy, podejmując współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi, instytucjami kultury oraz organizacjami społecznymi.

Obszary aktywności OBnP obejmują działania naukowo-badawcze, edukacyjne i opiniotwórcze.
Wspólnym ich mianownikiem jest krytyczna refleksja i praktyczne ujęcie zjawisk o znaczeniu strategicznym dla naszej przyszłości, zogniskowanych wokół trzech filarów tematycznych:

  1. Społeczeństwo: przemiany społecznych sposobów postrzegania i mówienia o rzeczywistości,
  2. Środowisko: globalne ścieżki ratunku w dobie hipereksploatacji i niezrównoważonego rozwoju,
  3. Technologia: megatrendy technologiczne, ich znaczenie i wpływ na przemiany codzienności.

 

Ośrodek Badań nad Przyszłością planuje realizację następujących typów działań:

Regularną działalność opiniotwórczą  – realizowaną przez wybitne ekspertki i ekspertów z kraju i z zagranicy – w postaci debat, konferencji oraz bezpłatnie udostępnianych artykułów, raportów i innych dokumentów eksperckich. W szczególności w planach jest publikacja analiz współczesnych megatrendów oraz cyklu wywiadów im poświęconych, organizacja konferencji tematycznej oraz uruchomienie w Collegium Civitas seminarium poświęconego praktycznym badaniom nad przyszłością.

Nowoczesne projekty w partnerstwach społeczno-biznesowych oraz oferta badań, foresightów i ekspertyz, podejmujących najważniejsze zagadnienia współczesności, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i realizowanych na zamówienie przez wyspecjalizowane centra i instytuty badawczo-analityczne funkcjonujące w ramach uczelni.

Działania dydaktyczne ukierunkowane na popularyzację dyskusji o przyszłości oraz poszerzanie jej o nowych rozmówców i nowe kanały komunikacji. W ramach tych działań planowane jest prowadzenie zajęć dla studentek i studentów Collegium Civitas poświęconych megatrendom oraz przewidywaniu przyszłości, a także współpraca z szeregiem partnerów dydaktycznych w zakresie popularyzacji nauki i organizacja debaty dotyczącej globalnych megatrendów edukacyjnych.

Działalność szkoleniowa oparta na precyzyjnym dostosowaniu do potrzeb klientów (tailor made) w następujących obszarach: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie kryzysowe, badania nad zachowaniami konsumenckimi, forecasts i modeling, strategia budowania i prowadzenia brandów, kreatywność komunikacji marketingowej, design/visual thinking, zarządzanie kryzysem komunikacyjnym i relacje z mediami, autoprezentacja.

 

 

Zespół OBnP

Trzon zespołu OBnP tworzą profesjonaliści – zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.
Nasz zespół składa się wyłącznie z doświadczonych wykładowców Collegium Civitas oraz praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

 

Piotr Pokrzywa – Dyrektor Zarządzający

Jeden z najbardziej doświadczonych polskich ekspertów w obszarach komunikacji masowej i marketingowej. Z branżą związany od blisko 30 lat; pracował m.in. jako dyrektor sprzedaży i marketingu w TNT (dawniej Express Worldwide), dyrektor zarządzający JWT Thompson, dyrektor generalny Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego.

Przez 14 lat był redaktorem naczelnym platformy branżowej – Media i Marketing Polska. Wykładowca Collegium Civitas. Członek zarządów wielu stowarzyszeń i organizacji branżowych, takich jak: Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, Komisja Etyki Reklamowej czy Press Club Polska. Mentor i coach oraz moderator wielu projektów związanych z wyżej wymienionymi obszarami.

 

Roland Zarzycki – Szef Rady Programowej

Prorektor ds. dydaktycznych w Collegium Civitas, doktor nauk matematycznych oraz doktor nauk humanistycznych. Specjalizacja: zagadnienia socjo-ekonomiczne, fantazja i ideologia w życiu społecznym, cele zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialność globalna, etyka, ekonomia społeczna i solidarna, edukacja 4.0., polityki kulturalne, teoria gier.

Członek wrocławskiej Akademii Młodych Uczonych i Artystów, Krajowej Rady Rozwoju Ekonomii Społecznej (I kadencja) przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także Rady Sektorowej ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.

Współpracuje międzynarodowo jako ekspert polityczno-ekonomiczny.

 

Małgorzata Baran

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Prorektor ds. rozwoju strategicznego w Collegium Civitas. Jej zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie organizacją, zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, zachowania organizacyjne oraz zarządzanie projektami i procesami.

Kierowniczka Centrum Analiz Strategicznych w Collegium Civitas, przewodnicząca Rady Biznesu oraz Kierowniczka Katedry Zarządzania, współautorka programu kierunku Zarządzania, autorka programów dotyczących zarządzania organizacją oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Autorka i koordynatorka projektów badawczych oraz edukacyjnych i rozwojowych, w tym współfinansowanych z unijnych programów pomocowych.

 

Grażyna Skarżyska

Od ponad 20 lat zajmuje się aktywnie komunikacją społeczną, biznesową i badaniami. Praktyk marketingu i doradztwa strategicznego marki i komunikacji marki. Współtwórczyni kampanii nagradzanych w konkursie marketingowym EFFIE.

Wykładowczyni akademicka, autorka programów edukacyjnych dot. strategii marki i strategii komunikacji w Collegium Civitas oraz w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR.

Z zamiłowania społecznik wykorzystujący swoje doświadczenie zawodowe we wspieraniu działalności organizacji pożytku publicznego, m.in. Stowarzyszenia Wioski Dziecięce SOS, Fundacji im Stefana Batorego, Stowarzyszenia Integracja, Fundacji Urszuli Jaworskiej.

 

Piotr Alchimowicz

Praktyk-specjalista z zakresu marketingu, reklamy, technik komunikacji, strategii marki, rozwoju i heurystyki produktu, nielinearnej analizy grup docelowych z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży.

Kierował działami kreacji agencji sieciowych, m.in. Mcann, Ogilvy, OgilvyOne, TBWA/Tippingpoint. Autor i współautor wielu przełomowych i nagradzanych projektów marketingowych. Juror na festiwalach m.in. Cannes Lions, KTR.

Od 20 lat prowadzi działalność doradczą, wykładowczą oraz skoncentrowaną na kryzysowym zarządzaniu projektami marketingowymi. Wykładowca Collegium Civitas z obszaru zachowań konsumenckich, Design Thinking, Visual Thinking, rozumienia przyszłości.

 

Edwin Bendyk

Dziennikarz, publicysta i pisarz.

Kierownik działu Nauka tygodnika „Polityka”, w którym zajmuje się problematyką cywilizacyjną, kwestiami modernizacji, ekologii i rewolucji cyfrowej. Przewodniczący Rady Fundacji Otwarty Kod Kultury i współpracownik Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Zastępca redaktora naczelnego magazynu naukowego „Kultura i Rozwój”, członek Polskiego PEN Clubu oraz European Council on Foreign Research.Zasiada w Radzie Fundacji Nowoczesna Polska oraz należy do rady programowej Zielonego Instytutu.

W latach 2003 – 2010 otrzymał nominację do Nagrody Literackiej Nike oraz Info Star w kategorii „propagowanie informatyki”. Laureat Nagrody im. Profesora Hugona Steinhausa i Nagrody im. Marka Cara. Otrzymał nominację do nagrody dziennikarskiej MediaTory w kategorii „promotor” oraz nagrodę Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

 

Kontakt:

Ośrodek Badań nad Przyszłością

obnp@civitas.edu.pl

Dyrektor Zarządzający

piotr.pokrzywa@civitas.edu.pl