Biznes i marketing międzynarodowy (PL-EN)

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Biznes i marketing międzynarodowy na r. ak. 2020/2021

 • Analizy rynkowe
 • Badania marketingowe / Marketing Research Methods
 • CSR – Corporate Social Responsibility
 • Kultura i otoczenie biznesu
 • Marketing międzynarodowy / International Marketing
 • Media społecznościowe
 • Ochrona własności intelektualnej w polskim porządku prawnym
 • Podstawy marketingu i sprzedaży / Introduction to Marketing and Sale
 • Rachunkowość finansowa / Financial Accounting
 • Rachunkowość zarządcza / Management Accounting
 • Transakcje międzynarodowe i globalne łańcuchy dostaw / International Transactions and Global Supply Chains
 • Zarządzanie i przedsiębiorczość
 • Zarządzanie strategiczne / Strategic Management
 • Zarządzanie w biznesie międzynarodowym / Management in International Business

Program może ulec nieznacznym zmianom.