Biznes międzynarodowy i negocjacje

Udostępnij strone

  1. Rodzaj studiów:
    II stopnia (magisterskie uzupełniające)
  2. Tryb studiów:
    niestacjonarne
  3. Język wykładowy:
    polski
  4. Czas trwania studiów:
    2 lata (4 semestry)
  5. Kierunek:
    Stosunki międzynarodowe

 

W semestrze zimowym r. ak. 2021/2022 uczymy w systemie mieszanym.

 

Przygotuj się do prowadzenia działalności biznesowej na arenie międzynarodowej. Poznasz najnowsze trendy, techniki zarządzania, nauczysz się rozumieć rynek globalny. Dowiesz się, w jaki sposób optymalizować procesy i budować skuteczne strategie, które zdecydują o sukcesie Twojego przedsięwzięcia! Wybierz specjalność Biznes międzynarodowy i negocjacje i ucz się od praktyków z różnych branż.
 

Twoje 5 kroków do kariery
1
Poznaj trendy
Poznasz najważniejsze zagadnienia współczesnego biznesu, np. innowacje i zarządzanie zmianą, dowiesz się, jakie obecnie dominują megatrendy i jak może wyglądać biznes przyszłości, zgłębisz temat zrównoważonego rozwoju i innowacji społecznych.
2
Poznaj techniki i narzędzia
Nauczysz się stosować najważniejsze narzędzia pracy managera, np. zgłębisz temat rachunkowości zarządczej, poznasz metody zarządzania projektami, optymalizacji procesów, budowania strategii (także cenowych) czy identyfikowania potrzeb klientów.
3
Ucz się od praktyków
Zajęcia prowadzą praktycy, posiadający doświadczenie w branży chemicznej, farmacji, bankowości czy nieruchomościach, pracujący w zarządach wielkich spółek, prowadzący własny biznes.
4
Ucz się w praktyce
Podczas warsztatów wykorzystasz wiedzę teoretyczną w praktyce. Sprawdzisz np. jak można zastosować poznane metody i techniki, opracujesz własne strategie zarządzania i polityki cenowej. Nauczysz się prowadzić negocjacje.
5
Buduj swoje CV
W ciągu dwóch lat studiów magisterskich zdobędziesz liczne kompetencje, które pomogą Ci odnaleźć się w świecie biznesu i w pracy w firmach. To Twoje mocne strony jako kandydata do pracy. Warto je wpisać do CV.

 

Atuty:

  • uczysz się funkcjonowania w biznesie na przykładzie różnych branż – zajęcia prowadzą eksperci np. z branży chemicznej, nieruchomości czy bankowości;
  • praktycznie przygotujesz się do pełnienia roli menedżera – zdobędziesz wiedzę z zakresu finansów, marketingu, zarządzania oraz kierowania przedsiębiorstwami różnej wielkości na rynku polskim i międzynarodowym;
  • zdobędziesz umiejętności miękkie, cenione we współczesnym zarządzaniu – nauczysz się np. krytycznego myślenia i weryfikowania prawdziwości informacji i technik autoprezentacji;
  • połączysz wiedzę z dziedziny stosunków międzynarodowych i biznesową – na procesy zarządzania będziesz umiał spojrzeć z uwzględnieniem globalnej perspektywy i znajomości sytuacji np. państw i regionów;
  • masz dostęp do kompleksowego wsparcia doradczego i coachingowego Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
  • studiujesz w międzynarodowym środowisku – 5. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
  • masz dostęp do programów wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
  • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

Jesteśmy także online

  • w semestrze zimowym 2020/2021 zrealizowaliśmy łącznie 6367 jednostek zajęć online, w tym 2101 wykładów i 4266 ćwiczeń w ramach prawie 600 przedmiotów na studiach I i II stopnia;
  • większość zajęć realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
  • trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość;
  • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno w siedzibie uczelni, jak i online.

 


 

Gdzie możesz pracować po studiach:

  • instytucje publiczne, państwowe i samorządowe;
  • fundacje i stowarzyszenia;
  • organizacje pozarządowe;
  • korporacje i organizacje międzynarodowe;
  • firmy konsultingowe;
  • centra badawcze, think-tanki, instytucje badawczo-rozwojowe.

 

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa