Cyberbezpieczeństwo (PL-EN)

Udostępnij strone

Przedmioty* specjalności Cyberbezpieczeństwo od r. ak. 2022/2023

 • Audyt systemów teleinformatycznych
 • Bezpieczeństwo organizacyjne, personalne i techniczne w politykach bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
 • Informatyka śledcza
 • Internet i Big Data jako źródło informacji
 • Konflikty hybrydowe i zagrożenia asymetryczne
 • Ochrona własności intelektualnej w polskim porządku prawnym
 • Przestępczość komputerowa
 • Social media i ich wpływ na bezpieczeństwo
 • Walka informacyjna
 • Walka o wizerunek w środowisku internetu
 • Zarządzanie ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa informacyjnego

*Program studiów może ulec nieznacznym zmianom.