Enoturystyka dla zaawansowanych - kurs

Udostępnij strone

Program i harmonogram

Program kursu* obejmuje 155 godzin wykładów, podczas których słuchacze skosztują łącznie ok. 100 gatunków wina z kilkunastu krajów i kilkudziesięciu regionów winiarskich świata.

Zajęcia będą realizowane przez dwa semestry w trybie niestacjonarnym w siedzibie Uczelni.

W ramach kursu słuchacze uczestniczyć będą w dwóch kilkudniowych objazdach enoturystycznych (krajowym i zagranicznym). Uczelnia zapewnia przelot, noclegi ze śniadaniem, transport i degustacje.

Opcjonalnie będzie można także na własny koszt wziąć udział w dodatkowym wyjeździe zagranicznym.

Ramowy program kursu:*

Główne bloki tematyczne:

 • Podstawy wiedzy o winie (Ogólna typologia wina, Typologia win musujących, Typologia win wzmacnianych, Typologia win słodkich niewzmacnianych, Wprowadzenie do technologii produkcji wina) – prowadzący: M. Bardel
 • Regiony winiarskie świata: prowadzący: M. Bielka-Vescovi, G. Gajos, S. Chrzczonowicz, B. Kieżun, M. Bardel, W. Giebuta, J. Korn-Suchocka, K. Puk, D. Romanowska, D. Buraczewski, M. Sułek, A. Smolec
 • Teoretyczne podstawy enoturystyki (Prawne aspekty turystyki, Organizacja ruchu turystycznego, Turystyka kulinarna, Przygotowanie imprezy enoturystycznej) – prowadzący: W. Giebuta, B. Kieżun
 • Objazd krajowy: kilkudniowy wyjazd studyjny do polskich winnic. Prowadzący: W. Giebuta
 • Objazd zagraniczny: kilkudniowy wyjazd studyjny do włoskich/francuskich winnic. Prowadzący: M. Bardel

*Program może ulec niewielkim zmianom.

 

Zasady realizacji kursu:

Zajęcia o charakterze praktycznym, opierające się na najlepszych rozwiązaniach i metodach stosowanych m. in. w Wine and Spirit Education Trust.

· Wycieczki i wizyty studyjne z elementami praktyk w winnicach i winiarniach.

· Zajęcia wykładowe z teorii technologii produkcji wina, geografii wina itp.

· Zajęcia warsztatowe oparte na analitycznej degustacji sensorycznej.

· Zajęcia ćwiczeniowe związane z przygotowaniem programu wycieczki enoturystycznej.
 

Forma zaliczenia kursu

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest:

 • zaliczenie przedmiotów objętych programem.

Absolwent kursu uzyskuje certyfikat ukończenia kursu wydany przez Collegium Civitas.

Harmonogram

Organizacja zajęć*

Zajęcia realizowane w siedzibie uczelni oraz wyjazdy.
Zależnie od sytuacji pandemicznej w r. ak. 2022/23 tryb prowadzenia zajęć może ulec zmianie.

Terminy* zjazdów w roku 2022/2023
 
semestr zimowy:

 • Listopad: 12-13; 26-27;
 • Grudzień: 10-11;
 • Styczeń: 28-29;
 • Luty: 18-19;

 
semestr letni

 • Marzec: 11-12; 25-26;
 • Kwiecień: 15-16; 29-30;
 • Maj: 13-14;
 • Czerwiec: 10-11.

*organizacja i terminy zjazdów mogą ulec nieznacznym zmianom
 

Godziny zajęć:*

 • Sobota: 9:00-18:00
 • Niedziela 9:00-16.15

*godziny mogą ulec przesunięciom

 


Kontakt:
Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: podyplomowe.rekrutacja@civitas.edu.pl

pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa