Socjologia środowiska i zrównoważony rozwój

Udostępnij strone

REKRUTACJA NA TĘ SPECJALNOŚĆ ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!

 

 1. Rodzaj studiów:
  II stopnia (magisterskie uzupełniające)
 2. Tryb studiów:

  niestacjonarne

  (zobacz także: stacjonarne)

 3. Język wykładowy:
  polski
 4. Czas trwania studiów:
  2 lata (4 semestry)
 5. Kierunek:
  Socjologia

Specjalność Socjologia środowiska i zrównoważony rozwój koncentruje się na interakcjach społeczeństwo-środowisko korzystając z szerokiego spectrum (mikro-makro) obszarów badawczych, orientacji teoretycznych i metod socjologicznych. Socjologia środowiska i zrównoważonego rozwoju obejmuje tematy decyzji środowiskowych, edukacji, nierówności społecznych, sprawiedliwości energetycznej a także ruchów społecznych na rzecz ochrony środowiska i dają narzędzia do rozumienia zmian w przestrzeni publicznej oraz pozwala na analizy reform i adaptacji środowiskowej.
Dzięki prowadzonym warsztatom i analizom przypadków w trakcie studiów studenci nauczą się rozpoznawać konflikty społeczno-ekologiczne oraz będą testowali możliwe rozwiązania dla lokalnych i globalnych wyzwań w przyszłości.

Czego uczysz się na tej specjalności?

Studiując na tej specjalności poznasz nie tylko teorie, ale będą przede wszystkim włączani w działania praktyczne i zespołowe, aby rozpoznawać swoje predyspozycje do pracy w różnych sektorach (biznesu, administracji lub NGO) i ćwiczyć kompetencje niezbędne do wykonywania w przyszłości zawodów związanych z analizą danych, realizowaniem projektów infrastrukturalnych i inicjatyw rozwojowych oraz komunikowaniem się z klientami, urzędnikami państwowymi i innymi zainteresowanymi stronami w zakresie rozwoju infrastruktury i polityki o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

Absolwenci będą umieli analizować złożone kwestie zrównoważonego rozwoju korzystając z różnych narzędzi analitycznych i rozumiejąc kontekst społeczny, kulturowy, polityczny i gospodarczy. W trakcie studiów będą rozwijali kompetencje systemowego i strategicznego myślenia oraz będą rozwijali kompetencje społeczne niezbędne do realizacji projektów związanych z zarządzaniem środowiskiem i dobrostanem (wellbeing).

Jest to pierwsza specjalność w Polsce łącząca program socjologii środowiska i edukacji dla zrównoważonego rozwoju, który będzie realizowany nowoczesnymi metodami dydaktycznymi w formule dualnego i partnerskiego uczenia.
 

Atuty:

 • zajęcia są prowadzone nowoczesnymi metodami przez ekspertów z akademii, organizacji pozarządowych i instytucji biznesowych i publicznych;
 • połączenie wiedzy praktycznej z akademicką; warsztaty są oparte o metodologię analiz przypadków;
 • praktyczne studia rozwijające kompetencje systemowego i strategicznego myślenia;
 • zajęcia prowadzone w nowoczesny sposób z wykorzystaniem nowych technologii i analiz potrzeb kompetencji przyszłości na rynku pracy;
 • absolwenci specjalności to przyszli eksperci i decydenci w zakresie zarządzania środowiskiem społecznym i przyrodniczym;
 • masz dostęp do kompleksowego wsparcia doradczego i coachingowego Centrum Karier przez cały czas trwania studiów;
 • studiujesz w międzynarodowym środowisku – 5. miejsce wśród najbardziej umiędzynarodowionych niepublicznych uczelni w Polsce;
 • masz dostęp do programów wymiany międzynarodowej – nauka na wybranej uczelni przez semestr lub dwa;
 • certyfikat „Lider jakości kształcenia” wyróżniający najbardziej innowacyjne, nowoczesne i wartościowe programy studiów na polskich uczelniach.

 

Jesteśmy także online:

 • sposób realizacji zajęć dopasowany do sytuacji epidemicznej w kraju – planowo zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni, możliwy jest system mieszany lub całkowicie online;
 • kadra przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno online, jak i w salach wykładowych;
 • większość zajęć online realizowana metodami w pełni interaktywnymi;
 • dostępne trzy platformy szkoleniowe (Wirtualna Uczelnia, Moodle oraz MS Teams) – nowoczesne techniki kształcenia na odległość.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas

22 656 71 89
pok. 1210,
Pałac Kultury i Nauki, 12 p.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa