Zarządzanie (PL-EN)

Udostępnij strone

Opis programu (w języku angielskim)

Our program offers a solid fundation of management skills. The program is divided into several blocks wchich develop different parts of business knowledge and skills. This approach provides a good mix resulting in desirable balance of hard and soft managerial skills. These blocks are:

Substantive knowledge
Soft skills
Advanced managerial skills
Practical skills

Sustantive knowledge, the base of managerial work, will include following matters:

Understanding strategy
Following courses of our program will belong to this area:

 • Strategic Management
 • Quantitive methods in business
 • Marketing
 • And other related courses

Understanding management problems

 • Management and enterpreneurship
 • Organizational behavior
 • Law
 • And other related courses

Understanding finance

 • Financial reporting and managerial accounting
 • Corporate finance
 • Macro- and micro economics
 • And other related courses

Soft skills, will include following matters:

Communication

 • Communication, advertising, promotion
 • The art of interesting presentation
 • The art of effective negotiation
 • And other related courses

Interpersonal relations

 • Team work
 • Relation building
 • Understanding multiculturalism

And other related courses

Soft skills will be tought and developed using modern teaching methods, such as: group work, workshops, Oxford debat es, role playing etc.

Advanced menagerial skills

 • Human resources management
 • Change management
 • Project management
 • Information management.

Practical skills
The practical skills are integrated in our program. They will be developed by students solving real business case studies, role playing, scenarios and simulations. Through these activities students will be able to apply the course kontent to authentic situations. The last semestr of the program is devoted to the students work experience in a company working on real-life project. This project will be a base for Bachelor’s dissertation.

Program może ulec nieznacznym zmianom.

Przedmioty* specjalności Zarządzanie od r. ak. 2020/2021

Zajęcia dedykowane dla specjalności:

 • CSR
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu. Zarządzania CSR w relacjach z pracownikami, klientami i konsumentami,dostawcami i partnerami biznesowymi, inwestorami, społecznością lokalną.
 • Badania marketingowe
  • Przedmiot pokazuje rolę badań marketingowych w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Program pokrywa cały proces badawczy od planowania badań aż do prezentacji wyników.
 • Zarządzanie strategiczne
  • Wykład obejmuje modele strategiczne, procesy strategiczne, wdrożenie i kontrolę. Program obejmuje projekt studencki, realizacja którego wymaga wykorzystania całej wiedzy zdobytej na studiach
 • Budowanie relacji w biznesie
  • Zajęcia koncentrują się na praktycznych umiejętnościach nawiązywania i utrzymywania i rozwoju relacji w biznesie. Obejmuje szeroki krąg interesariuszy: współpracownicy, dostawcy, odbiorcy, instytucje społeczne itd. Obejmuje zarówno relacje interpersonalne jak i systemowo- organizacyjne.
 • Efektywne zarządzanie zespołem
  • Program kładzie nacisk na skuteczne metody kierowania zespołem, sposoby motywowania pracowników i wspomagania ich rozwoju. Obejmuje również problem dynamiki grupy, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, specyfikę roli lidera.
 • Negocjacje
  • Praktyczne ćwiczenia z negocjacji. Program obejmuje zarówno teoretyczne podstawy procesu negocjacyjnego jak i praktyczne warsztaty.
 • Finanse w przedsiębiorstwie
 • Metody ilościowe i statystyka w biznesie
 • Debaty oxfordzkie
 • Etyka w biznesie
 • Prawo gospodarcze i prawo pracy
 • Wprowadzenie do zarządzania procesami badawczymi