Studia I stopnia

Udostępnij strone

Ważne: poniższe zasady rekrutacji nie dotyczą kandydatów z dyplomami matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate). Osoby posiadające IB oraz EB przyjmowane są na zasadach przyjęć dla kandydatów z polskim wykształceniem.

 1. 1
  Rejestracja on-line.
  Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online pod adresem rekrutacja.civitas.edu.pl (studia w języku polskim i dwujęzyczne polsko-angielskie) lub admissions.civitas.edu.pl (studia w języku angielskim). Zwróć uwagę, aby dane osobowe oraz dotyczące przebytej edukacji były takie same jak w dowodzie osobistym oraz na świadectwie dojrzałości. Szczególnie zwróć uwagę na polskie znaki oraz znaki interpunkcyjne.
  Rekrutacja online     lub  Admissions online 
 2. 2
  Skompletowanie dokumentów.
  Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty kwalifikacyjnej. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, numer kandydata.
 3. 3
  Złożenie dokumentów.
  Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Działu Rekrutacji osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą, pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.
 4. 4
  Decyzja.
  Wyniki rekrutacji otrzymasz na swoje indywidualne konto w systemie rekrutacji online.
 5. 5
  Dopełnienie formalności.
  Po zakwalifikowaniu na studia następuje podpisanie Umowy Uczelnia-Student oraz dokonanie odpłatności za studia.
 6. 6
  Rozpoczęcie studiów.
  Przed rozpoczęciem zajęć zostaniesz poinformowany o wpisie na listę studentów za pośrednictwem indywidualnego konta rekrutacji online oraz otrzymasz dostęp do Wirtualnej Uczelni, gdzie znajdziesz plan zajęć.

UWAGA! Proces rekrutacji uruchamiany jest w momencie złożenia kompletu dokumentów.

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).