Dr Barbara Markowska-Marczak i Adam Konopka w Zarządzie Sekcji Badań Komunikacji Społecznej PTS

Udostępnij strone

20.03.2023

17 marca w Collegium Civitas odbyło się spotkanie programowe Sekcji Badań Komunikacji Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (SBK PTS). Sekcja została powołana do życia pod koniec 2022 roku z inicjatywy socjolożek i socjologów z ośrodków akademickich w Łodzi, Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Lublinie i Opolu.

SBK PTS łączy osoby zainteresowane różnymi poziomami i aspektami komunikowania w społeczeństwie. Kontynuuje tradycje polskich badań nad komunikacją społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem analizy dyskursu publicznego w wymiarze kulturowym, politycznym, interakcyjnym, retorycznym, multimodalnym i związanym ze społeczną dystrybucją wiedzy.

W skład Zarządu Sekcji wchodzą osoby z różnych środowisk akademickich: dr Magdalena Nowicka-Franczak (przewodnicząca, UŁ); dr hab. Agnieszka Kampka (wiceprzewodnicząca, SGGW); dr Jerzy Stachowiak (wiceprzewodniczący, UŁ); mgr Adam Konopka (CC); dr Barbara Markowska-Marczak (CC); dr Anna Radiukiewicz (IFiS PAN).

Celem Sekcji jest m.in. rozwijanie dialogu naukowego w obszarach komunikowania prywatnego i publicznego, nowych zjawisk i aktorów komunikacji społecznej, analizy dyskursu oraz metodologii badań nad komunikacją społeczną. SBK PTS przygląda się także przemianom społeczno-kulturowym i interakcyjnym w polu komunikowania medialnego oraz jakości debaty publicznej.

W trakcie spotkania omówiono sposób funkcjonowania SBK PTS w najbliższym roku i zadecydowano o zorganizowaniu jesienią konferencji poświęconej nowym uczestnikom, przestrzeniom i technikom procesu komunikowania się.

Osoby zainteresowane działaniami SBK PTS zapraszamy do kontaktu: sbks@pts.org.pl oraz śledzenia oficjalnego profilu Sekcji na Facebooku.