MINIATURA NCN dla dr Magdaleny El Ghamari

Udostępnij strone

04.08.2022

W ogłoszonej przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) 6. edycji konkursu na działanie badawcze MINIATURA finansowanie uzyskał wniosek złożony przez dr Magdalenę El Ghamari, kierowniczkę Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego w Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.

W ramach działania zatytułowanego „Polityka Chin wobec włączenia Libii do Inicjatywy Pasa i Szlaku: spojrzenie w przyszłość?” (nr DEC-2022/06/X/HS5/00240) dr El Ghamari odbędzie miesięczny wyjazd badawczy na Sycylię. Przy wsparciu członków Centro Studi Interfacoltà „Territorio, Sviluppo e Ambiente” z Uniwersytetu w Katanii dokona przeglądu wyników badań oraz literatury naukowej na temat wpływu polityki zagranicznej Chin, realizowanej przez Inicjatywę Pasa i Szlaku (ang. Belt and Road Initiative, BRI), na Libię – państwo wrażliwe, zdestabilizowane i podatne na zewnętrzne wpływy. Przeanalizuje także oficjalne dokumenty dotyczące BRI, agendy ONZ i Unii Afrykańskiej oraz bilateralne umowy libijsko-chińskie.

Działania te mają na celu opracowanie case study, które będzie punktem wyjścia dla szerszych badań porównawczych na temat relacji Chin z arabskimi państwami zaangażowanymi w BRI.

Laureatce serdecznie gratulujemy sukcesu!