Komunikaty w związku z pandemią COVID-19

Udostępnij strone

Zmiana sposobu realizacji zajęć do 22 grudnia 2021 - przedłużono do 31.01.2022

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną w kraju, Rektor Collegium Civitas podjął decyzję, że od 29 listopada do 22 grudnia 2021 roku zajęcia na studiach I i II stopnia, prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w Collegium Civitas będą realizowane wyłącznie online.

Organizacja zajęć w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 w Collegium Civitas

1 października 2021 r. Rektor Collegium ogłosił zarządzenie w sprawie organizacji zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych i kursach oraz na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Collegium Dziecięcym w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 w Collegium Civitas.

Stanowisko w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na studiach I oraz II stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zespół Rektorski Collegium Civitas podjął decyzję w sprawie organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022. Informujemy o planie ograniczonego powrotu do zajęć realizowanych w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki od dnia 1 października w formule tzw. wahadłowej.

Ograniczenia w stacjonarnej działalności Collegium Civitas przedłużone do 30 kwietnia 2021 r.

W związku z ogłoszeniem przez Premiera RP i Ministra Zdrowia przedłużenia obostrzeń sanitarnych uprzejmie informujemy, że do 30.04.2021 obecność w Uczelni należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Kontakt z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi Uczelni możliwy jest mailowo lub telefonicznie.

Ograniczenia w stacjonarnej działalności Collegium Civitas w dniach 27 marca - 9 kwietnia 2021 r.

W związku z dodatkowymi obostrzeniami sanitarnymi ogłoszonymi przez Premiera RP i Ministra Zdrowia podczas konferencji prasowej 25.03.2021 r. uprzejmie informujemy, że obecność w Uczelni należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z pracownikami naukowo-dydaktycznymi i administracyjnymi Uczelni.

Stanowisko w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego całej społeczności Collegium Civitas, Rektor Collegium Civitas, zważywszy na obecną, wciąż bardzo poważną sytuację pandemiczną w Polsce i innych krajach oraz prognozy dotyczące rozwoju pandemii, podjął decyzję o przedłużeniu na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 realizacji w formie online wszystkich zajęć na studiach I i II stopnia. Podobne stanowisko dotyczy studiów podyplomowych i Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Collegium Dziecięcego.

Zasady bezpieczeństwa i higieny podczas przebywania na Uczelni - wytyczne

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Collegium Civitas i PKiN. Zawierają one rozwiązania organizacyjne, procedury oraz zalecenia dla pracowników administracyjnych, pracowników dydaktycznych i naukowych oraz studentów i słuchaczy w związku z pandemią COVID-19.

Stanowisko Collegium Civitas w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy)

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego całej społeczności Collegium Civitas: studentów, kadry dydaktycznej i naukowej oraz pracowników administracji, w oparciu o przysługujące ustawowe uprawnienia w zakresie autonomii szkoły wyższej oraz zasad zapewniania bezpieczeństwa na niej, Rektor Collegium Civitas, zważywszy na obecną, wciąż bardzo poważną sytuację pandemiczną w Polsce i innych krajach, podjął decyzję o prowadzeniu w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wszystkich zajęć dla studentów studiów I i II stopnia w formie online.

Oświadczenie Rektora w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim 2020/2021

Oświadczenie Rektora Collegium Civitas z dn. 30 lipca 2020 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim 2020/2021

Dyżury ekspertów w ramach bezpłatnej pomocy psychologiczno-coachingowej

Dla wszystkich studentek i studentów Collegium Civitas, którzy potrzebują pomocy psychologicznej, uruchomione zostało bezpłatne wsparcie on-line oraz telefoniczne psychologów, coachów i doradców zawodowych.

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).